Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Tài chính công (Chương trình Tiếng Việt)

Tài chính công

Chương trình Tài chính công thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng. Với định hướng đa dạng hoá cơ hội nghề nghiệp của sinh viên, chương trình Tài chính công cung cấp cho người học nền tảng kiến thức vững chắc của khối ngành Kinh tế – Tài chính – Ngân hàng, nắm vững kiến thức chuyên sâu chuyên ngành Tài chính công một cách hệ thống và hiện đại, sự trải nghiệm thực tiễn để có thể quản trị tài chính khu vực công cũng như có thể thực hiện được các nghiệp vụ quản lý tài chính doanh nghiệp.

Chương trình còn chú trọng trang bị cho sinh viên khả năng ngoại ngữ tốt, tư duy làm việc độc lập – sáng tạo – năng động gắn với trách nhiệm giải trình và năng lực hợp tác – lãnh đạo nhóm, cập nhật kiến thức công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực chuyên ngành, kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng nói chung và tài chính khu vực công nói riêng, cùng với khả năng thích ứng với những thách thức và thay đổi môi trường. Sinh viên tốt nghiệp chương trình vì thế có sự tự tin hội nhập vào thị trường lao động với nhiều lựa chọn việc làm hấp dẫn ở khu vực công và tư, tập đoàn đa quốc gia, cơ sở nghiên cứu giáo dục đại học, và các tổ chức phi chính phủ.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201_01

Chỉ tiêu: 50

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Xem video giới thiệu Khoa Tài chính công TẠI ĐÂY 

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến quốc tế

Là các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Châu Á (AUN-QA) hoặc Châu Âu (FIBAA)

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

Với khối lượng 50 tín chỉ trong phần kiến thức cơ sở giúp cho người học có nền tảng để có thể thích ứng công việc ở nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau.

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành
 • Nguyên lý tài chính – ngân hàng
 • Quản trị và chiến lược ngân hàng
 • Tài chính công
 • Nguyên lý Thuế
 • Luật Doanh nghiệp
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Ngân hàng thương mại
 • Hoạch định thuế
 • Kế toán tài chính 1
 • Kế toán tài chính 2
 • Kế toán thuế
 • Kinh tế lượng
Kiến thức chuyên ngành bắt buộc
 • Ngân sách và tài chính chính phủ 
 • Quản lý tài chính các đơn vị công
 • Kế toán tài chính các đơn vị công 
 • Tài chính chính quyền địa phương
 • Chính phủ điện tử 
 • Quản lý khu vực công 
 • Phân tích chính sách công 
 • Quản lý tài khoá và soạn lập ngân sách 
Kiến thức chuyên ngành tự chọn (chọn 2 trong 7 học phần)
 • Thẩm định và quản lý dự án công 
 • Định giá và quản lý tài sản công
 • Kiểm toán 
 • Phân tích Lợi ích – Chi phí khu vực công
 • Lãnh đạo
 • Luật hành chính 
 • Quản trị sự thay đổi 

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Sinh viên được chọn một trong 3 hình thức phù hợp với sở trường và định hướng lựa chọn việc làm:

 • Khóa luận hoặc
 • Học kỳ doanh nghiệp hoặc
 • Thực tập – chuyên đề tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Giải thích và suy luận được những nguyên lý kinh tế – quản trị cơ bản, lý luận chính trị – xã hội và pháp luật để hình thành nền tảng kiến thức cho học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn Việt Nam.
 • Áp dụng được kiến thức về tài chính, kế toán và thuế để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;
 • Thực hiện quản ngân sách và tài chính chính phủ, tài chính chính quyền địa phương ở mức độ cơ bản;
 • Thể hiện hiểu biết có hệ thống về thiết kế chính sách thu – chi ngân sách nhà nước;
 • Thực hiện thành thạo công tác kế toán và quản lý tài chính các đơn vị công; thành thạo kế toán thuế và công tác tài chính liên quan cho các doanh nghiệp;
 • Xây dựng được quy trình đánh giá tác động của tài chính công đến hoạt động kinh tế – xã hội;
 • Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ – xử lý dữ liệu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng theo yêu cầu của công việc cụ thể.
2. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, phân tính tình huống để có thể ra quyết định hoặc kết luận các vấn đề trong phạm vi chuyên môn;
 • Có kỹ năng phân tích dữ liệu – thông tin kinh tế để có thể hỗ trợ việc ra quyết định và đánh giá hiệu quả công việc;
 • Có kỹ năng trình bày  (nói, viết) để chuyển tải ý tưởng của mình rõ ràng, thuyết phục;
 • Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng làm việc độc lập;
 • Có kỹ năng ngoại ngữ tốt (chứng chỉ TOEIC từ 500 trở lên hoặc tương đương đối với tiếng Anh);
 • Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác;
 • Đạt yêu cầu về thể chất và giáo dục quốc phòng.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động mà mình phụ trách;
 • Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân;
 • Sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
 • Hợp tác thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân bên ngoài tổ chức;
 • Có ý thức rèn luyện để phát triển năng lực học tập suốt đời.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính công tại các cơ quan tài chính, kho bạc Nhà nước; các định chế tài chính công từ trung ương đến địa phương; các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ công; các đơn vị phi chính phủ (NGOs). 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM