Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị tín dụng (Chương trình Chuẩn)

Quản trị tín dụng

Chương trình Quản trị tín dụng thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đảm nhận các công việc về tài chính tại các đơn vị trong nước và nước ngoài, có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học sau đại học hoặc nhận các chứng chỉ nghề nghiệp của các tổ chức trong nước và quốc tế.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Chương trình ngưng tuyển sinh từ năm 2023. Tuy nhiên, sinh viên theo học các chương trình: Tài chính công, Thuế, Ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Tài chính, Đầu tư tài chính sau 1 năm học có thể đăng ký học song chuyên ngành Quản trị tín dụng. 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (COB)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (COB)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi sự kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 67 tín chỉ

Kiến thức cơ sở ngành

 • Kế toán tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Hoạch định thuế
 • Quản trị chiến lược ngân hàng
 • Nghiên cứu khách hàng vay vốn
 • Thị trường và định chế tài chính
 • Quản lý quỹ đầu tư
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Quản trị học
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Phương pháp định lượng trên thị trường tài chính
 • Bancasurance
 • Quản trị điều hành
 • Kiểm toán căn bản

Kiến thức chuyên ngành

 • Chuẩn mực đạo đức và nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
 • Luật Ngân hàng
 • Phân tích tín dụng và quản trị cho vay
 • Ngân hàng thương mại
 • Ngân hàng quốc tế
 • Mô hình quản trị rủi ro tín dụng
 • Kế toán ngân hàng
 • Thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động tín dụng
 • Quản trị ngân hàng

Tự chọn

 • Tài chính cá nhân
 • Chính sách tiền tệ
 • Sản phẩm phái sinh
 • Marketing ngân hàng
 • Quản trị ngân quỹ

Môn công nghệ

 • Core Banking

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Hiểu các thuyết về kinh tế học, kinh tế chính trị, và luật pháp trong kinh doanh
 • Vận dụng các nguyên lý về kế toán doanh nghiệp và quản trị tín dụng
 • Vận dụng các nguyên lý về tài chính ngân hàng và các lý thuyết về thị trường tài chính tiền tệ và thị trường vốn
 • Hiểu cơ chế vận hành của ngân hàng đối với hoạt động tín dụng
 • Vận dụng các kiến thức về luật pháp trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng
 • Hiểu, phân tích và đề xuất sáng kiến đối với các hoạt động thiết kế và quản trị sản phẩm tín dụng
 • Hiểu, phân tích, vận dụng được các lý thuyết quản trị điều hành, quản trị hoạt động tín dụng của ngân hàng
 • Hiểu, phân tích, vận dụng được các lý thuyết quản trị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng
2. Kỹ năng:
 • Thành thạo trong việc lập luận, đưa ra ý kiến tranh luận về các vấn đề kinh tế và tài chính – ngân hàng.
 • Thuần thục trong việc nhận diện vấn đề và giải quyết vấn đề về kinh tế và tài chính – ngân hàng một cách sáng tạo
 • Làm việc theo nhóm, và quản lý nhóm với vai trò lãnh đạo nhóm
 • Truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác cùng với phổ biến kiến thức và kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cả đơn giản và phức tạp.
 • Sử dụng ngoại ngữ thuần thục trong công việc
 • Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Tự giác làm việc hiệu quả, tự chịu trách nhiệm trong một nhóm hoặc đội để đạt được mục tiêu
 • Có thái độ tích cực với nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, có tinh thần thượng tôn pháp luật
 • Đủ kiến thức để làm việc tại ngân hàng, định chế tài chính, doanh nghiệp ở Việt Nam hoặc tại các quốc gia khác.
 • Học tập một cách chủ động và có khả năng đưa ra những ý kiến phản biện trong quá trình tự học
 • Học tập tiếp các chương trình sau đại học khối kinh tế tại tất cả các trường ĐH trong nước và quốc tế
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng
 • Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, ngân hàng quốc tế và các định chế tài chính phi ngân hàng khác. Sinh viên có thể đảm nhận các công việc như: Lập và thẩm định kế hoạch kinh doanh, thẩm định các dự án tài chính công-tư hay các dự án BOT, PPP; Dự toán dòng tiền của phương án kinh doanh, dự án tài chính; Quản trị rủi ro tại các loại hình Ngân hàng và các định chế tài hính khác; Quản lý doanh mục đầu tư cũng như Tư vấn tài chính cá nhân. 
 • Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đảm nhận các công việc về tài chính tại các đơn vị trong nước và nước ngoài, có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậc học sau đại học hoặc nhận các chứng chỉ nghề nghiệp của các tổ chức trong nước và quốc tế.
 

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM