Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị rủi ro tài chính (Chương trình Chuẩn)

Quản trị rủi ro tài chính 

Chương trình Quản trị rủi ro tài chính thuộc ngành Tài chính quốc tế. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, tầm quan trọng của quản trị rủi ro được chú trọng nhiều hơn trước, nhất là các định chế tài chính, nhằm bảo đảm sự ổn định của hệ thống tài chính nội địa và toàn cầu. Chương trình đào tạo Quản trị rủi ro tài chính được thiết lập với mục đích giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia lĩnh vực này, hiện đang ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính, từ đó trở thành nhà quản trị có năng lực, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của thị trường tài chính trong nước, đồng thời tăng khả năng hội nhập thị trường tài chính toàn cầu.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340206

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chương trình ngưng tuyển sinh từ năm 2023. Tuy nhiên, sinh viên theo học Tài chính quốc tế sau 1 năm học có thể đăng ký học song chuyên ngành Quản trị rủi ro tài chính. 

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM