Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Thẩm định giá và quản trị tài sản (Chất lượng cao Tiếng Việt)

                      Thẩm định giá và Quản trị tài sản

Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao chuyên ngành Thẩm định giá và quản trị tài sản có mục tiêu chung là giúp người học có kiến thức chuyên môn cao và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo trong lĩnh vực thẩm định giá và quản trị tài sản thích ứng với môi trường làm việc trong nước và quốc tế.   

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM