Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023: Ngành học đi ngược số đông: Tầm quan trọng của những chuyên gia kinh tế chính trị của quốc gia

Kinh tế và Chính trị là hai lĩnh vực quan trọng, không thể tách rời của mỗi quốc gia, cộng đồng. Càng có ý nghĩa hơn với một đất nước đang có nhiều sự đổi mới trong bộ máy chính quyền, Đảng, Đoàn thể các cấp. Những tổ chức này đóng vai trò quan trọng, có những quyết định ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội của đất nước. Một đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực công có tư duy toàn cầu, am hiểu những chuyển động của thực tiễn nền kinh tế, chính trị, luôn sẵn sàng năng lực làm việc với các môi trường quốc tế là trọng trách của một Đại học trọng điểm quốc gia như UEH. 

Chọn ngành học Kinh tế chính trị tại UEH

Chương trình Kinh tế chính trị tại UEH được thiết kế mang tính giao thoa giữa chất “kinh tế” và chất “chính trị”, mang xu hướng tích hợp, liên ngành với bối cảnh thế giới ngày nay. 

Chương trình trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; khả năng phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; kiến thức về kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinh tế, kinh tế vĩ mô, kinh tế công, chính sách kinh tế – xã hội; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế chính trị. Tìm hiểu thêm tại đây

  • Mã trường: KSA – Học tại TP.HCM  
  • Mã đăng ký xét tuyển KSA: 7310102 
  • Chỉ tiêu: 50
  • Phạm vi tuyển sinh: cả nước
  • Đăng ký xét tuyển vào chương trình Kinh tế chính trị ngay: https://xettuyenk49.ueh.edu.vn/ 

Cơ hội việc làm hấp dẫn khi sở hữu bằng Cử nhân Kinh tế chính trị

Sở hữu bằng Cử nhân Kinh tế chính trị của UEH, người học có đủ điều kiện và năng lực đảm nhiệm ở nhiều vị trí công việc khác nhau như: 

Cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước: Cử nhân Kinh tế chính trị UEH với những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất được đào tạo, những hiểu biết hệ thống về đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của Nhà nước, hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu của cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước, từ địa phương đến trung ương.

Chuyên viên của các tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức kinh tế: Với những kiến thức mang tính liên ngành, cử nhân Kinh tế chính trị có thể làm việc tại các cơ quan tổ chức tư vấn kinh tế, các tổ chức hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế quốc tế tại Việt Nam. Bên cạnh đó, có thể trở thành chuyên viên triển khai và giám sát thực hiện các quyết định quản lý trong các tổ chức, hoặc trở thành chuyên gia phân tích chính sách, các nhà tư vấn và quản lý kinh tế, xã hội cấp cao.

Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu kinh tế: Với những kiến thức hệ thống, cử nhân Kinh tế chính trị UEH có khả năng nghiên cứu và đề xuất hướng giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội, đồng thời, cũng có những kỹ năng để truyền đạt các tri thức của mình. Vì vậy, có thể làm việc tại các viện nghiên cứu; các trường đại học – cao đẳng khối ngành kinh tế; các trường chính trị của quận, huyện, tỉnh, thành phố; có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên, tham gia nghiên cứu và giảng dạy các vấn đề kinh tế, đặc biệt là kinh tế chính trị hiện đại.

Sinh viên học tập trong môi trường hiện đại 

Với bề dày hơn 46 năm hình thành và phát triển, thực hiện trách nhiệm xã hội của một trường đại học trọng điểm phía Nam – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã cung cấp chương trình Kinh tế chính trị cho xã hội ở cả 03 bậc học: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Đào tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao, mang tầm nhìn mới, khả năng hoạch định trong bộ máy Nhà nước và đóng góp sâu rộng cho sự phát triển của toàn nền kinh tế – xã hội.

Nếu bạn đang dành sự quan tâm đặc biệt đến ngành Kinh tế chính trị UEH, muốn tăng cơ hội thăng tiến bức phá trên con đường sự nghiệp hay mong muốn trải nghiệm môi trường học tập chuẩn quốc tế, với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cùng cơ sở vật chất hiện đại khang trang hãy liên hệ với UEH để được tư vấn giải đáp kịp thời.

________________

THÔNG TIN VÀ BỘ CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP UEH:

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông UEH, Khoa Lý luận chính trị.