Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kinh tế chính trị (Chương trình Tiếng Việt)

Kinh tế chính trị

Ngành Kinh tế chính trị (PE) trình độ đại học, được thiết kế với một chương trình cân đối giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ, giữa lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế chính trị nắm vững kiến thức của ngành, trở thành người phân tích kinh tế có năng lực, có tư duy khoa học phản biện, biết giải quyết vấn đề sáng tạo, biết truyền đạt tri thức hiệu quả, người ra quyết định có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập trong môi trường toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Có thể tiếp tục học tập sau đại học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài thuộc lĩnh vực Kinh tế chính trị.

Mã đăng ký xét tuyển: 7310102

Chỉ tiêu: 50

Chương trình có đào tạo song ngành tích hợp (4,5 năm, 02 bằng cử nhân): Kinh tế chính trị – Luật và quản trị địa phương (Xem chi tiết chương trình tại đây)

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Giai đoạn đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Nhập môn luật học
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Các học thuyết pháp lý
 • Kinh tế vi mô
 • Luật kinh doanh
 • Kinh tế phát triển
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Giai đoạn chuyên ngành: 60 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
 • Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công
 • Quản trị chiến lược các tổ chức công
 • Đường lối kinh tế của ĐCSVN 
 • Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế
 • Quản trị các tổ chức công
 • Thẩm định dự án đầu tư công
 • Tài chính công
 • Logic học
 • Các lý thuyết kinh tế phương tây hiện đại

Kiến thức chuyên ngành

 • Kinh tế chính trị – phần tư bản chủ nghĩa
 • Kinh tế chính trị – phần thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Triết học – phần Chủ nghĩa duy vật biện chứng 
 • Phân tích chính sách công
 • Triết học – phần Chủ nghĩa duy vật lịch sử
 • Chính sách kinh tế – xã hội
 • Lịch sử các học thuyết kinh tế
 • Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

 • Kinh tế quốc tế
 • Luật đầu tư và quản lý tài sản công
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế
 • Khoa học chính trị

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tin chỉ

Tổng cộng: 120 tín chỉ

1. Kiến thức (Knowledge)

 • Có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, có khả năng tham gia các tổ chức chính trị, xã hội và các hội nghề nghiệp
 • Có kiến thức chuyên sâu về kinh tế chính trị hiểu được sự vận động của phương thức sản xuất TBCN, những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
 • Hiểu được các lý thuyết kinh tế hiện đại, Có kiến thức về quan hệ kinh tế quốc tế, có khả năng vận dụng để giải quyết những vấn đề của thực tiễn
 • Có kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý vùng, địa phương và những kiến thức cơ bản về pháp luật

2. Kỹ năng (Skills)

 • Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập để giải quyết những vấn đề của thực tiễn, biết sử dụng các phương pháp phân tích định lượng kết hợp với phương pháp định tính trong nghiên cứu, sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê kinh tế trong nghiên cứu
 • Có tư duy phản biện độc lập, có kỹ năng giải quyết vấn đề của thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo Kinh tế chính trị
 • Biết truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu các ý tưởng của mình, thuyết phục được người nghe, biết lắng nghe ý kiến của người khác, tự tin trong giao tiếp
 • Có khả năng tổ chức, quản lý và lãnh đạo nhóm, hợp tác tốt với mọi người để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả
 • Biết trình bày văn bản một cách rõ ràng, súc tích, dễ hiểu, tập trung vào chủ đề chính, tuân thủ các chuẩn mực và quy định trong trích dẫn tài liệu

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Thường xuyên cập nhật các lý thuyết mới và nắm bắt những vấn đề của thực tiễn có liên quan đến ngành Kinh tế chính trị sau khi tốt nghiệp
 • Coi trọng sự đa dạng và khác biệt trong xã hội, cùng nhau trao đổi, thảo luận để tìm ra sự đồng thuận chung và tiếng nói chung
 • Có sự năng động, nhạy bén, có năng lượng tích cực, đóng góp mang tính xây dựng, có trách nhiệm giải trình trong công việc
 • Ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong các quyết định
 • Chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm trong các quyết định của cá nhân

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Cơ quan, tổ chức

(Organization)

Vị trí việc làm

(Position)

Mô tả công việc

(Job description)

Các cơ quan nghiên cứu

– Chuyên viên nghiên cứu, làm việc tại các cơ quan nghiên cứu kinh tế, các cơ quan hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam hoặc nước ngoài.

– Chuyên viên nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, viện kinh tế

– Nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực liên quan đến kinh tế chính trị

– Xây dựng đề cương nghiên cứu các lĩnh vực kinh tế, chính trị

– Thực hiện các đề tài nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực kinh tế chính trị

– Khảo sát thu thập các dữ liệu để thực hiện các đề tài nghiên cứu

– Viết báo cáo kết quả nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Kinh tế chính trị Làm viáo cáo kết quả nghiên cứu liên quan đ

Giảng viên

-Giảng viên các trường đại học, cao đẳng giảng dạy môn Kinh tế chính trị.

-Giảng viên trong hệ thống Học viện chính trị, trường chính trị tỉnh, thành phố.

– Giảng dạy môn Kinh tế chính trị tại các trường đại học, cao đẳng

– Giảng dạy môn Kinh tế chính trị tại các học viện chính trị, các trường chính trị

– Báo cáo các chuyên đề và kinh tế, chính trị

– Khảo sát, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế chính trị.

– Biên soạn bài giảng môn Kinh tế chính trị

– Hướng dẫn thảo luận các chuyên đề kinh tế, chính trị.

– Xây dựng, hướng dẫn thảo luận các chuyên đề kinh tế, chính trị

Lĩnh vực báo chí, tuyên truyền

-Làm việc trong các lĩnh vực báo chí, truyền thông.

– Biên tập viên các toà soạn báo, tạp chí, mảng chuyên về kinh tế, chính trị

– Tuyền truyền viên các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Kinh tế chính trị

– Viết bài cho báo, tạp chí lĩnh vực liên quan đến kinh tế chính trị

– Làm việc cho báo, tạp chí tuyên giáo

Các khu vực công và tư

– Làm việc trong các khu vực kinh tế – xã hội công và tư

– Cán bộ hành chính trong các doanh nghiệp

– Cán bộ đoàn trong các doanh nghiệp

– Cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp

– Phòng công đoàn trong các doanh nghiệp

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM