Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kinh tế đầu tư (Chất lượng cao Tiếng Việt)

                                          Kinh tế đầu tư

Chương trình cử nhân Kinh tế đầu tư có mục đích đào tạo sinh viên có được phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng và kiến thức nền tảng về quản lý và quản trị kinh doanh; có các kiến thức chuyên sâu về kinh tế đầu tư.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM