Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Khoa học máy tính (Chương trình Tiếng Việt)

Khoa học máy tính (hướng ứng dụng)

Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về tư duy, khai thác, phát triển các giải thuật, ứng dụng các công nghệ mới trong các lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo, Khai phá dữ liệu, Thị giác máy, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Bên cạnh đó, chú trọng khả năng phân tích, lựa chọn giải pháp công nghệ và công cụ liên quan để giải quyết các bài toán trong kinh tế, kinh doanh, tài chính, kỹ thuật và chăm sóc sức khỏe,…

Mã đăng ký xét tuyển: 7480101

Chỉ tiêu: 50

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ
 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Luật Công nghệ thông tin
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Quản trị học
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CTD)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CTD)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Toán dành cho tin học
 • Cơ sở lập trình
 • Phương pháp nghiên cứu trong công nghệ thông tin
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ
Kiến thức Cơ sở ngành
 • Kiến trúc máy tính và hệ điều hành
 • Cơ sở dữ liệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Mạng máy tính
Kiến thức chuyên ngành
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Lý thuyết đồ thị
 • Lập trình Python
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Máy học
 • Khai phá dữ liệu
 • Ngôn ngữ hình thức
 • Điện toán đám mây
 • Lập trình hàm
 • Lập trình hệ thống
Kiến thức chuyên ngành tự chọn

Chọn 1 trong 2: 

 • Quá trình ngẫu nhiên
 • Nhập môn xử lý âm thanh

Chọn 1 trong 2:

 • Lý thuyết trò chơi
 • Xử lý và phân tích ảnh

Chọn 1 trong 3: 

 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Vận trù học
 • Thiết kế giao diện

Chọn 1 trong 2: 

 • Nhập môn học sâu
 • Tính toán trong kinh tế

Chọn 1 trong 3:

 • Phân tích dữ liệu mạng xã hội
 • Hệ chuyên gia
 • Thiết kế nội dung đa phương tiện
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Chọn 1 trong 2: 

 • Khóa luận tốt nghiệp
 • Học kỳ doanh nghiệp

Kiến thức không tích lũy 

 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục quốc phòng an ninh
Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ
1. Kiến thức
 • Hiểu các khái niệm, công nghệ, mô hình trong lĩnh vực Khoa học máy tính.
 • Hiểu về nguyên tắc lập trình, thuật toán và quy trình xây dựng phần mềm.
 • Có kiến thức về phân tích, đánh giá, đề xuất và xây dựng giải pháp tích hợp tính năng vào hệ thống phần mềm của các tổ chức, doanh nghiệp.
 • Có kiến thức về xây dựng giải pháp phần mềm độc lập dựa trên việc khai thác các công nghệ tiên tiến để giải quyết các bài toán thực tiễn.
2. Kỹ năng
 • Sử dụng thành thạo một số một số ngôn ngữ lập trình phổ biến và các giải pháp phần mềm hỗ trợ.
 • Ứng dụng các thuật toán, phương pháp, mô hình tiên tiến để giải quyết các bài toán ứng dụng.
 • Phân tích và phát triển các thuật toán để giải quyết các bài toán thực tiễn.
 • Xây dựng và phát triển các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Có khả năng làm việc độc lập trong việc nghiên cứu và phát triển các thuật toán, áp dụng các công nghệ tiên tiến, và xây dựng các giải pháp phần mềm trong các dự án công nghệ.
 • Có khả năng phối hợp nhóm, tương tác giữa các nhóm, cũng như quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện dự án để đáp ứng các yêu cầu đã đưa ra.
 • Có khả năng chịu trách nhiệm cho những hành vi theo quy định và luật pháp liên quan đến lĩnh vực khoa học máy tính.

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra như sau:

 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau:

 • Doanh nghiệp trong và ngoài nước:
  • Chuyên viên công nghệ thông tin
  • Chuyên viên tư vấn giám sát và triển khai các dự án CNTT.
  • Chuyên viên quản lý dữ liệu
  • Hỗ trợ người dùng
 • Công ty phần mềm:
  • Nhân viên phân tích yêu cầu
  • Lập trình viên phần mềm
  • Chuyên viên kiểm thử phần mềm
  • Chuyên viên tư vấn triển khai
  • Chuyên viên Hỗ trợ khách hàng
 • Trường cao đẳng, đại học: Giảng viên và cán bộ nghiên cứu
 • Trung tâm nghiên cứu: Bộ phận R&D

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM