Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Chương trình liên kết Cử nhân Lincoln 1+2 giữa Đại học Lincoln, Vương quốc Anh và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH)

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 31/5/2024

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY