Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh Chương trình Tiến sĩ liên kết Đại học Leicester, Vương Quốc Anh ngành Quản trị năm 2022

Hình thức: Xét tuyển.

Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 14/01/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.