Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Lincoln 1+2, khối ngành Kinh tế – khóa 2022

Hình thức: Xét tuyển

Hạn chót nhận hồ sơ xét tuyển: 14/03/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.