Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Chương trình Tiến sĩ liên kết Đại học Leicester, Vương Quốc Anh ngành Quản trị năm 2022

NỘP HỒ SƠ TẠI ĐÂY

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Đại học Leicester nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực sáng tạo, nghiên cứu và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn.

2. Thời gian, hình thức và ngôn ngữ đào tạo

– Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ trong hạn (kể từ khi trúng tuyển) là 48 tháng, thời gian gia hạn tối đa là 24 tháng (tổng cộng 72 tháng).

– Hình thức đào tạo: Phối hợp giữa Đại học Leicester và UEH, trong đó:

Đại học Leicester:

 • Đánh giá đề cương nghiên cứu và phỏng vấn tuyển sinh
 • Quyết định thí sinh trúng tuyển
 • Phụ trách giảng dạy các modules
 • Hướng dẫn thực hiện luận án
 • Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án
 • Cấp bằng

UEH:

 • Thực hiện công tác tuyển sinh và nhận hồ sơ dự tuyển
 • Hỗ trợ các thí sinh thực hiện đề cương nghiên cứu
 • Tham gia phỏng vấn tuyển sinh
 • Bố trí trợ giảng cho các modules
 • Đồng hướng dẫn thực hiện luận án
 • Giới thiệu giảng viên tham gia Hội đồng đánh giá luận án
 • Cấp học bổng (hoặc giảm học phí) với điều kiện nhất định

– Ngôn ngữ:

Ngôn ngữ sử dụng trong học tập, giảng dạy, viết và bảo vệ luận án tiến sĩ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Giảng viên giảng dạy chương trình và hướng dẫn nghiên cứu sinh làm luận án sẽ do giảng viên của Leicester và giảng viên của UEH đảm nhiệm.

Đề cương luận án và luận án được bảo vệ với Hội đồng do Đại học Leicester chỉ định.

3. Chuyên ngành đào tạo

Gồm 8 modules và luận án, tổng số tín chỉ toàn chương trình là 450 tín chỉ.

Chi tiết chương trình: <xem tại đây>

4. Chỉ tiêu đào tạo

Chỉ tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2022 của chương trình là 10 nghiên cứu sinh.

5. Điều kiện dự tuyển <xem tại đây>

6. Hồ sơ dự tuyển <xem tại đây>

7. Phương thức, lệ phí tuyển sinh <xem tại đây>

8. Học phí, học bổng:

Mức học phí đào tạo Tiến sĩ đang áp dụng năm 2022 của Đại học Leicester là £24.930(*)/NCS/khóa. Nếu ứng viên đăng ký tham gia chương trình tại UEH thì sẽ được hưởng mức học phí ưu đãi theo thỏa thuận liên kết giữa Đai học Leicester và UEH.

Học bổng 5-10%.

(*) Căn cứ trên mức học phí được công bố trên website của Đại học Leicester cho kỳ nhập học 2021 – 2022. Tùy theo tình hình hằng năm mà có sự điều chỉnh phù hợp.

9. Văn bằng:

Bằng nguyên gốc tiếng Anh là Doctor of Social Science (Tiến sĩ khoa học xã hội) do Đại học Leicester cấp có giá trị trên toàn thế giới.

10. Thời gian tuyển sinh:

Người dự tuyển gửi bản mềm đầy đủ hồ sơ theo đúng trình tự qua email: doctor.leicester@ueh.edu.vn trước ngày 14/01/2022.

Người dự tuyển nộp đầy đủ hồ sơ về phòng tuyển sinh của Chương trình.

– Thời gian nhập học (dự kiến): Tháng 05/2022.

———-

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỚI ĐẠI HỌC LEICESTER, VƯƠNG QUỐC ANH

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH DOANH

Hotline: (028) 3825 7364

Email: doctor.leicester@ueh.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 107, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.