Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp Khóa 65 năm 2021

Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online) tại đây

Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 12/12/2021

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.