Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo kết quả tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 6 năm 2024 (các khóa K2024 VB1/TP3, K2024 VB2/TP3) và một số vấn đề liên quan – có cập nhật danh sách trúng tuyển bổ sung

Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt tuyển tháng 6 năm 2024, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thông báo đến các thí sinh những vấn đề liên quan như sau:

1. Các khóa, ngành/chương trình đào tạo mở lớp và các lưu ý quan trọng:

1.1. Khóa Văn bằng 1 (ký hiệu K2024 VB1/TP3) có các chương trình đào tạo được mở lớp gồm:

STT Chương trình đào tạo Ngành Điểm chuẩn
1 7340301 Kế toán doanh nghiệp Kế toán >=12
2 7340101 Quản trị Quản trị kinh doanh
3 7340120 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế
4 7340115 Marketing Marketing
5 7340201 Tài chính Tài chính – Ngân hàng
6 Ngân hàng
7 Quản trị hải quan – Ngoại thương
8 7340404 Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực
9 7310104 Thẩm định giá – Quản trị tài sản Kinh tế đầu tư
10 Kinh tế đầu tư
12 7340122 Thương mại điện tử Thương mại điện tử
13 7810201 Quản trị khách sạn Quản trị khách sạn
14 7510605 Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng >=23.3

Danh sách thí sinh trúng tuyển K2024 VB1/TP3: xem tại đây.

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung K2024 VB1/TP3: xem tại đây

Trường hợp thí sinh đăng ký tuyển sinh liên thông bằng phương thức xét tuyển Văn bằng 1 có tên trong Danh sách thí sinh trúng tuyển K2024 VB1/TP3 sẽ nhận Thông báo kết quả xét miễn trừ khối lượng học tập qua tài khoản học tập cá nhân (Mục “Thông báo”) từ ngày 01/7/2024.

1.2. Khóa Văn bằng 2 (ký hiệu K2024 VB2/TP3) có các chương trình đào tạo được mở lớp gồm:

STT Chương trình đào tạo Ngành Điểm chuẩn
1 7340201 Tài chính Tài chính – Ngân hàng >= 5.0 điểm (thang điểm 10);

>= 2.0 điểm (thang điểm 4).

2 7340301 Kế toán doanh nghiệp Kế toán
3 7220201 Tiếng Anh Thương mại Ngôn ngữ Anh

Danh sách thí sinh trúng tuyển K2024 VB2/TP3: xem tại đây.

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung K2024 VB2/TP3: xem tại đây

1.3. Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin về: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, và ngành\chương trình đào tạo đăng ký tuyển sinh, nếu có thông tin không đúng vui lòng liên hệ lại chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh tại Ban Đào tạo hoặc gửi thông tin qua email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn để điều chỉnh.

1.4. Về Khai giảng và định hướng đầu khóa học, UEH sẽ có thông báo cụ thể sau ngày 24/6/2024. Lịch học dự kiến bắt đầu từ tháng 07/2024.

2. Các khóa, ngành/chương trình đào tạo không mở lớp:

Chương trình đào tạo của khóa học mà Anh/Chị đăng ký dự tuyển không có mở lớp (do không đủ số lượng). Anh/chị vui lòng xem thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học đợt tiếp theo tại website: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/danh-muc-bai-viet/dang-tuyen-sinh/dang-tuyen-sinh-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc/dang-tuyen-sinh-vb1-vlvh/ từ ngày 01/7/2024.

Anh/Chị có nhu cầu rút phí xét tuyển vui lòng làm Giấy đề nghị rút học phí theo mẫu tại link: https://daotao.ueh.edu.vn/bieu-mau/ (Dành cho sinh viên vừa làm vừa học) và gửi email cho cô Tuyền: tuyendnb@ueh.edu.vn từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024.

Anh/Chị có nhu cầu chuyển sang xét tuyển ngành/chương trình đào tạo khác (có mở lớp trong đợt này) vui lòng liên hệ chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh của Ban Đào tạo từ ngày 17/6/2024 đến ngày 21/6/2024.

UEH thông báo cho các thí sinh được biết thông tin và thực hiện. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438.

Trân trọng.