Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Trở thành nhà lãnh đạo tài năng cùng Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp UEH

Sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực khoa học – công nghệ, kinh tế – xã hội và môi trường đòi hỏi lãnh đạo trong các tổ chức phải luôn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng tầm nhìn và sứ mệnh. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, thúc đẩy phát triển bền vững cùng vai trò nổi bật của các nhà lãnh đạo, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) cung cấp các chương trình đáp ứng các đòi hỏi cao về năng lực cho các nhà quản trị cấp cao trong nhiều năm qua.

Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản trị Kinh doanh (EMBA): Bước đệm trở thành nhà lãnh đạo tài năng

Chương trình nhằm trang bị và nâng cao các kiến thức, kỹ năng về quản trị và điều hành cho các nhà quản lý cấp cao. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực, tự tin và khả năng giải quyết một cách khoa học các vấn đề quản lý, điều hành ở vị trí lãnh đạo trong các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức và các cơ quan nhà nước.

Đối tượng đào tạo của chương trình là những ứng viên đang giữ vị trí lãnh đạo, quản lý cấp cao hoặc có triển vọng trở thành nhà quản lý cấp cao trong các tập đoàn, doanh nghiệp hoặc các tổ chức có phạm vi hoạt động và tầm ảnh hưởng rộng, các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương.

* Ưu điểm chương trình:

 • Chương trình được các nhà quản lý, người học đánh giá cao trong những năm qua. Minh chứng bằng số lượng người học tham gia ổn định hàng năm
 • Đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, là các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành ở lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị khu vực công và tư.

* Chương trình đào tạo và bằng cấp:

 • Chương trình đào tạo: Gồm 60 tín chỉ (đào tạo trong vòng 24 tháng) với các học phần và đề án tốt nghiệp. Các học phần và chuyên đề được thiết kế theo 4 khối kiến thức: Quản trị chung; Quản trị đổi mới; Chiến lược lãnh đạo và Xây dựng đội ngũ; Hội nhập và Vận hành
 • Lớp học được tổ chức vào các ngày cuối tuần
 • Người học hoàn thành đầy đủ các học phần trong chương trình đào tạo, bảo vệ thành công đề án tốt nghiệp sẽ được Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp bằng Thạc sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

→ Xem thêm thông báo tuyển sinh TẠI ĐÂY

Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo: Đa ngành, tích hợp, bền vững, ứng dụng thực tiễn, vươn tầm quốc tế

Chương trình trang bị cho người học năng lực để trở thành nhà quản lý điều hành cao cấp trong khu vực công, đặc biệt là lĩnh vực đô thị, quy hoạch hướng tới các đô thị thông minh. Ngoài ra, người học còn có đủ khả năng để lãnh đạo giải quyết những vấn đề có tầm ảnh hưởng rộng khắp một cách hiệu quả, có trình độ chuyên môn sâu và năng lực làm chủ các lĩnh vực quản lý, khoa học công nghệ, các giải pháp tích hợp dựa trên kinh nghiệm tích lũy và kiến thức, kỹ năng, thái độ được trang bị trong quá trình học như: Phân tích và khai phá dữ liệu, chính sách đô thị, chính sách môi trường và kinh tế, các kiến thức về thị trường nhà ở, quy hoạch sinh thái trong đô thị thông minh, kinh tế đô thị mới và marketing thành phố, hệ thống thông tin địa lý,…

Đối tượng đào tạo của chương trình là những ứng viên có kinh nghiệm làm việc và mong muốn phát triển chuyên môn, quản lý trong các tổ chức thuộc bộ máy nhà nước (chính quyền địa phương), các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận, các trường đại học/viện nghiên cứu và các tổ chức tư nhân, các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực đô thị, đô thị thông minh, phát triển và quản lý đô thị, quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý và quy hoạch cơ sở hạ tầng – giao thông, quản lý dự án, đầu tư và phát triển địa ốc hoặc khu đô thị, kiến trúc, môi trường.

* Ưu điểm chương trình:

 • Là chương trình đầu tiên tại Việt Nam. Chương trình đào tạo kéo dài 02 năm, tích hợp giữa giảng dạy – nghiên cứu – dự án thực tế cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề của đô thị trong nguồn lực hiện có thông qua quản lý, khoa học công nghệ, quy hoạch, thiết kế, đổi mới sáng tạo, hướng tới phát triển và quản lý Đô thị thông minh
 • Khả năng tham gia các chương trình trao đổi, song bằng tại nhiều quốc gia châu Âu, châu Á
 • Phương thức học tập linh hoạt: Học tập thông qua chuỗi seminar chuyên đề, studio thực tế, online và offline linh hoạt cùng các giáo sư nước ngoài
 • Hệ thống StudioLab đô thị thông minh với hệ thống thiết bị và công nghệ luôn được cập nhật mới
 • Dành cho người học trong nước và quốc tế

* Chương trình đào tạo và bằng cấp:

 • Chương trình đào tạo: Gồm 64 tín chỉ (đào tạo trong vòng 24 tháng) với các học phần và đồ án tốt nghiệp. Các học phần và chuyên đề được thiết kế gồm 3 phần chính: Phần kiến thức chung (11 tín chỉ), phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành (37 tín chỉ), đề án tốt nghiệp (16 tín chỉ)
 • Lớp học được tổ chức vào các ngày cuối tuần
 • Người học hoàn thành đầy đủ các học phần trong chương trình đào tạo, bảo vệ thành công đề án tốt nghiệp sẽ được cấp bằng Thạc sĩ của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Người học hoàn thành các học phần theo quy định trong chương trình đào tạo (từ 48 – 52 tín chỉ) sẽ được công nhận để tiếp tục học chương trình liên kết nhận song bằng do Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại học Handong Global (Hàn Quốc) và Đại học Hasselt (Vương Quốc Bỉ) đào tạo và cấp bằng.

 Xem thêm thông báo tuyển sinh TẠI ĐÂY

Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM): Nâng cao năng lực điều hành trong các tổ chức công

Chương trình được thiết kế với nhiều ưu điểm vượt trội so với các chương trình giảng dạy truyền thống trước đây về lãnh đạo và quản lý trong khu vực công, giúp người học tự tin để trở thành các nhà lãnh đạo xuất sắc, có khả năng kiểm soát hiệu quả những thay đổi và mang lại những giá trị tích cực cho xã hội.

Trọng tâm của chương trình là xây dựng cho người học năng lực để trở thành nhà quản lý và lãnh đạo điều hành cao cấp có đủ năng lực để hoạch định và lãnh đạo thực thi chiến lược, chính sách phát triển một cách hiệu quả, bền vững và công bằng dựa trên kinh nghiệm tích lũy, khối lượng kiến thức và kỹ năng được trang bị trong chương trình. Thông qua học tập và trao đổi cùng với các giảng viên là những chuyên gia nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn trong khu vực công, người học được trang bị những năng lực cần thiết để lãnh đạo các tổ chức công đáp ứng được những thay đổi trong kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế toàn cầu.

Đối tượng đào tạo của chương trình là những cán bộ quản lý có 5 năm kinh nghiệm làm việc và có 1 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp phòng, ban (hoặc tương đương) trở lên trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, trong các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.

* Ưu điểm chương trình:

 • Chương trình được xây dựng dựa trên nền tảng kinh nghiệm đào tạo các chương trình thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý Công từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới như: Trường Harvard Kennedy School (Hoa Kỳ), Trường Quản lý Nhà nước, Đại học bang Portland (Hoa Kỳ), Đại học Syracuse (Hoa Kỳ), và Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore.
 • Thời gian học tập được thiết kế phù hợp với điều kiện làm việc
 • Đội ngũ giảng dạy là các giảng viên, nhà nghiên cứu, các chuyên gia hàng đầu cũng như những nhà quản lý thực tiễn thành công nhất trong lĩnh vực quản lý công ở Việt Nam
 • Cơ hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối với một mạng lưới rộng khắp những nhà quản lý công năng động, giàu nhiệt huyết phụng sự trong các tổ chức công, các tổ chức phi chính phủ, và phi lợi nhuận

* Chương trình đào tạo và bằng cấp

 • Chương trình đào tạo: Gồm 65 tín chỉ (đào tạo trong vòng 24 tháng) với các học phần và đồ án tốt nghiệp. Các học phần và chuyên đề được thiết kế gồm 3 phần chính: Phần kiến thức chung (11 tín chỉ), phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành (41 tín chỉ), đề án tốt nghiệp (13 tín chỉ)

 Dự kiến tuyển sinh: Tháng 7,8/2022

Với bề dày kinh nghiệm hơn 45 năm trong đào tạo, nghiên cứu, tư vấn thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo thông qua đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy để mang đến cho người học những kiến thức bổ ích, tạo nền móng vững chắc để phát triển sự nghiệp. Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp là một trong những điểm nhấn về đào tạo của UEH với nội dung giảng dạy và đội ngũ giảng viên được tuyển chọn dựa trên những tiêu chuẩn cao nhất, từ đó sẽ mang lại cho người học trải nghiệm sâu sắc về học thuật và tính ứng dụng.

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông, Viện đào tạo Sau đại học, Khoa Quản trị – Trường COBKhoa Quản lý nhà nước – Trường CELG, Viện Đô thị thông minh và quản lý – Trường CTD

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG NGHIỆP

SỰ KIỆN TUYỂN SINH