Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Liên thông Đại học, hình thức đào tạo chính quy, đợt tháng 3 năm 2024

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 15/03/2024

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY