Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị hải quan – ngoại thương (Chương trình Chuẩn)

Quản trị hải quan – ngoại thương

Chương trình Quản trị Hải quan – Ngoại thương thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng được xây dựng với định hướng quốc tế hoá cơ hội nghề nghiệp nhằm đào tạo sinh viên nắm vững kiến thức nền tảng chung của khối ngành tài chính – ngân hàng và nắm vững một cách có hệ thống kiến thức hiện đại liên ngành quản trị hải quan – ngoại thương để có thể: tác nghiệp tốt các nghiệp vụ hải quan xuất – nhập khẩu, ngân hàng thanh toán quốc tế, và quản trị được hoạt động kinh doanh và logistics liên quốc gia. Chương trình còn chú trọng trang bị cho sinh viên: – Tư duy làm việc độc lập – sáng tạo – năng động gắn với trách nhiệm giải trình và năng lực hợp tác – lãnh đạo nhóm; – Khả năng ngoại ngữ tốt và cập nhật kiến thức công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực chuyên ngành hiện đại; – Trải nghiệm thực tiễn công việc trong các tổ chức / định chế tài chính và đơn vị hải quan, doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu và logistics; – Khả năng thích ứng với những thách thức và thay đổi môi trường. Sinh viên tốt nghiệp chương trình vì thế có sự tự tin hội nhập vào thị trường lao động trong nước và quốc tế với nhiều lựa chọn việc làm hấp dẫn ở khu vực kinh tế tư nhân, tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp FDI, ngân hàng, cơ quan khu vực công, và các tổ chức ngoại giao / phi chính phủ.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chương trình ngưng tuyển sinh từ năm 2023. Tuy nhiên, sinh viên theo học các chương trình: Tài chính công, Thuế, Ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Tài chính, Đầu tư tài chính sau 1 năm học có thể đăng ký học song chuyên ngành Quản trị hải quan – Ngoại thương.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM