Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị hải quan – ngoại thương (Chương trình Tiếng Việt)

Quản trị hải quan – ngoại thương

Chương trình Quản trị Hải quan – Ngoại thương thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng được xây dựng với định hướng quốc tế hoá cơ hội nghề nghiệp nhằm đào tạo sinh viên nắm vững kiến thức nền tảng chung của khối ngành tài chính – ngân hàng và nắm vững một cách có hệ thống kiến thức hiện đại liên ngành quản trị hải quan – ngoại thương để có thể: tác nghiệp tốt các nghiệp vụ hải quan xuất – nhập khẩu, ngân hàng thanh toán quốc tế, và quản trị được hoạt động kinh doanh và logistics liên quốc gia. Chương trình còn chú trọng trang bị cho sinh viên: – Tư duy làm việc độc lập – sáng tạo – năng động gắn với trách nhiệm giải trình và năng lực hợp tác – lãnh đạo nhóm; – Khả năng ngoại ngữ tốt và cập nhật kiến thức công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực chuyên ngành hiện đại; – Trải nghiệm thực tiễn công việc trong các tổ chức / định chế tài chính và đơn vị hải quan, doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu và logistics; – Khả năng thích ứng với những thách thức và thay đổi môi trường. Sinh viên tốt nghiệp chương trình vì thế có sự tự tin hội nhập vào thị trường lao động trong nước và quốc tế với nhiều lựa chọn việc làm hấp dẫn ở khu vực kinh tế tư nhân, tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp FDI, ngân hàng, cơ quan khu vực công, và các tổ chức ngoại giao / phi chính phủ.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340201_07

Chỉ tiêu: 100

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • ERP (SCM)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 65 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành
 • Thương mại quốc tế: lý thuyết và chính sách
 • Luật thương mại quốc tế
 • Thuế quốc tế
 • Nguyên lý quản lý hải quan
 • Nhập môn phân loại thuế quan
 • Di trú quốc tế: chính sách và luật pháp
 • Nguyên lý tài chính và ngân hàng
 • Hoạch định thuế
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Kế toán tài chính
 • Ngân hàng thương mại
 • Quản trị chiến lược ngân hàng
Kiến thức chuyên ngành bắt buộc
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Chính sách quản lý và hỗ trợ thương mại
 • Thủ tục hải quan
 • Nhập môn định giá hải quan
 • Nguyên lý kiểm hoá
 • Thanh toán quốc tế
Kiến thức chuyên ngành tự chọn
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Thông lệ trong thương mại quốc tế
 • Thuế xuất – nhập khẩu
 • Qui định vận tải hàng hải & hàng không
 • Thương mại điện tử
 • Luật sở hữu trí tuệ

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Khóa luận tốt nghiệp
 • Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Giải thích và suy luận được những nguyên lý kinh tế – kế toán cơ bản, lý luận chính trị – xã hội và pháp luật để hình thành nền tảng kiến thức cho học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn Việt Nam. 
 • Thể hiện được kiến thức toàn diện một cách có hệ thống về lĩnh vực tài chính – ngân hàng, thương mại quốc tế và quản trị hải quan; có thể giải thích và xác định được những qui định / qui tắc phù hợp để xử lý tình huống chuyên môn trong lĩnh vực quản lý hải quan và ngoại thương.
 • Thực hiện được các nghiệp vụ ngân hàng thương mại và ngoại thương, quản trị tổ chức kinh tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0
 • Vận dụng được các luật và qui định của hải quan Việt Nam, kiến thức pháp lý và thông lệ hải quan quốc tế để thực hành tốt các nghiệp vụ giao nhận hàng hoá, logistics,  khai báo hải quan, phân loại hàng hoá và xác định trị giá hải quan.
 • Hoạch định, phối hợp hoạt động và điều hành công việc của cơ quan hải quan và doanh nghiệp.
 • Phát triển khả năng tổng hoà kiến thức chuyên ngành đào tạo để thực hiện được yêu cầu công việc thực tế  tại các doanh nghiệp và đơn vị kinh tế khu vực tư và công.
2. Kỹ năng:
 • Có kỹ năng tư duy phản biện, tư duy hệ thống, phân tích tình huống để có thể ra quyết định hoặc kết luận các vấn đề trong phạm vi chuyên môn.
 • Thành thạo tin học văn phòng (đạt chuẩn từ IC3 trở lên); sử dụng được các phần mềm hỗ trợ xử lý dữ liệu để phân tích các thông tin kinh tế quốc tế và thị trường hàng hoá để từ đó có thể ra quyết định trong phạm vi chuyên môn một cách chính xác.
 • Có kỹ năng trình bày (nói, viết) để chuyển tải ý tưởng của mình rõ ràng, thuyết phục.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng làm việc độc lập.
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng ngoại ngữ Anh / Pháp (chứng chỉ TOEIC 550 đối với tiếng Anh, DELF B1 đối với tiếng Pháp).
 • Đạt yêu cầu về thể chất và giáo dục quốc phòng.
 • Có kỹ năng nhận biết và đánh giá được cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế, sự thay đổi trong qui định và thông lệ hải quan – thương mại quốc tế.
3. Mức độ tự chủ và trách nhệm
 • Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động mà mình phụ trách.
 • Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được qua điểm cá nhân.
 • Sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
 •  Hợp tác thân thiện với đồng nghiệp và cá nhân bên ngoài tổ chức.
 • Có ý thức rèn luyện để phát triển năng lực học tập suốt đời.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Hải quan – Ngoại thương hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu công việc tại các tập đoàn đa quốc gia, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, cơ quan hải quan, các đại lý hải quan, các đại diện thương mại của nước ngoài tại Việt Nam hay các tham tán thương mại của Việt Nam ở nước ngoài

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM