Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Luật Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chuẩn)

Luật Kinh doanh quốc tế

Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế thuộc ngành Luật được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức nền, cần thiết để đào tạo đội ngũ luật sư thời kỳ hội nhập trong tương lai, sử dụng thông thạo ngoại ngữ, thích ứng nhanh môi trường thế giới đang thay đổi từng ngày, làm việc tốt các vị trí pháp lý trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay các tố chức kinh doanh, kinh tế quốc tế.

Mã đăng ký xét tuyển: 7380101

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.