Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Luật Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chuẩn)

Luật Kinh doanh quốc tế

Hướng tới việc đào tạo chuyên gia pháp lý trong môi trường kinh doanh quốc tế, chương trình đào tạo Cử nhân Luật kinh doanh quốc tế nhằm giúp người học có kiến thức nền tảng vững chắc về môi trường kinh tế, chính trị, xã hội và kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu, có kiến thức nền tảng, có hệ thống về hệ thống pháp luật quốc gia và kiến thức chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh quốc tế. Người học còn được trang bị các kiến thức và kỹ năng hành nghề pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế như pháp luật về xuất nhập khẩu, hải quan, pháp luật về đầu tư nước ngoài, pháp luật về vận tải và logistics quốc tế, giải quyết tranh chấp thương mại và đầu tư quốc tế.

Mã đăng ký xét tuyển: 7380101

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM