Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Luật Kinh doanh quốc tế (Chương trình Chuẩn)

Luật Kinh doanh quốc tế

Chương trình Luật Kinh doanh quốc tế thuộc ngành Luật được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức nền, cần thiết để đào tạo đội ngũ luật sư thời kỳ hội nhập trong tương lai, sử dụng thông thạo ngoại ngữ, thích ứng nhanh môi trường thế giới đang thay đổi từng ngày, làm việc tốt các vị trí pháp lý trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay các tố chức kinh doanh, kinh tế quốc tế.

Mã đăng ký xét tuyển: 7380101

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.