Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững
Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐHCQ Hình thức: Đăng ký trực tuyến (online)

Tuyển sinh Thạc sĩ
Liên hệ: (028) 38.235.277 | (028) 38.295.437
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Tuyển sinh Văn bằng 2 VLVH Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học

Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 VLVH Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học VLVH Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Quản trị rủi ro tài chính (Chương trình Chuẩn)

Quản trị rủi ro tài chính 

Chương trình Quản trị rủi ro tài chính thuộc ngành Tài chính quốc tế. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, tầm quan trọng của quản trị rủi ro được chú trọng nhiều hơn trước, nhất là các định chế tài chính, nhằm bảo đảm sự ổn định của hệ thống tài chính nội địa và toàn cầu. Chương trình đào tạo Quản trị rủi ro tài chính được thiết lập với mục đích giúp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia lĩnh vực này, hiện đang ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong lĩnh vực tài chính, từ đó trở thành nhà quản trị có năng lực, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của thị trường tài chính trong nước, đồng thời tăng khả năng hội nhập thị trường tài chính toàn cầu.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340206

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.