Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

về chương trình THẠC SĨ KINH DOANH WESTERN SYDNEY MBA

Thạc sĩ kinh doanh Western Sydney MBA dành cho học viên đang mong muốn tìm kiếm 1 chương trình MBA Quốc tế học tại Việt Nam từ trường đại học hàng đầu thế giới nhằm phục vụ cho mục đích phát triển kỹ năng quản lý – lãnh đạo chuyên nghiệpthúc đẩy nhanh thăng tiến trong sự nghiệpchuyển đổi môi trường làm việc – ngành nghề, Tham gia mạng lưới Alumni thành công từ các tập đoàn trong – ngoài nước hoặc khởi nghiệp kinh doanh;

Mô hình đào tạo tích hợp nâng cao mang đến sự linh cho học viên khi tham gia chương trình.

Tại sao nên chọn chương trình Western Sydney MBA

 • Đơn vị tổ chức: Là chương trình liên kết đào tạo giữa Viện ISB, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) và Đại học Western Sydney, Úc; Học viên học ngay tại Trung tâm TP. HCM;

 • Giá trị bằng cấp: Được cấp bởi Đại học Western Sydney; Top 300 – 1.2% Trường đại học hàng đầu xuất sắc nhất thế giới, xếp vị trí 16 các trường Đại học hàng đầu của Úc;

 • Đội ngũ giảng viên: Western Sydney MBA được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên là các chuyên gia trong các lĩnh vực đến từ các công ty MNCs và giáo sư các trường đại học hàng đầu của Úc và Mỹ, với học vị từ bậc Tiến sĩ (PhD) trở lên, dày dạn kinh nghiệm cả về giảng dạy lẫn thực tiễn trong môi trường kinh doanh toàn cầu; 

 • Nội dung chương trình: Kết hợp giữa lý thuyết và thực hành với hệ thống giảng dạy chuyên sâu, tình huống thực tế nhằm giúp học viên phát triển kiến thức, kỹ năng và năng lực cốt lõi quan trọng, cần thiết cho sự hiểu biết toàn diện về môi trường kinh doanh;

 • Môi trường & Phương pháp đào tạo: Hoàn toàn bằng tiếng Anh, với sự trải nghiệm môi trường học MBA quốc tế ngay tại Việt Nam; kết hợp mô hình Học tập tích hợp nâng cao mang đến cho học viên sự linh động cho người học;

 • Mạng lưới Alumni: Học viên sẽ được tham gia kết nối cùng mạng lưới Alumni thành công đến từ hơn 100 công ty Đa quốc gia và Tập đoàn lớn tại Việt Nam; Điều này giúp học viên mở rộng mối quan hệ cũng như cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai;

 • Học phí & Vay trả góp: Học tại Việt Nam, nhận bằng của Úc với mức học phí tiết kiệm đến 70%; Bên cạnh đó, học viên có thể chọn giải pháp Vay trả góp với mức chi trả chỉ khoảng 10 triệu đồng/ tháng.

Nội dung chương trình học MBA quốc tế tại Việt Nam

Mỗi môn học, học viên sẽ học trong vòng 6 tuần (trừ môn business project) với mô hình học tập tích hợp nâng cao bao gồm: Online, Live, Học tại lớp và làm bài tập của học viên với tổng thời gian cần đầu tư học tập tương đương 20 giờ/ tuần để đạt được hiệu quả cao nhất.

Môn học: Economics
 • Phát triển nhận thức tối cần thiết về những sự khác biệt quan trọng giữa các dòng tư tưởng kinh tế chính.
 • Hiểu được nền tảng quan trọng của những dòng tư tưởng kinh tế khác nhau.
 • Đánh giá nhận thức của các nhà kinh tế về kết quả hoạt động của các chức năng của thị trường và ý nghĩa của những nhận thức này đối với các khuyến nghị chính sách khác nhau.
 • Áp dụng các nguyên lý kinh tế để giải quyết các vấn đề về môi trường và xã hội xuất phát từ hoạt động kinh tế và hành vi ứng xử của các doanh nghiệp.
 • Hiểu được động lực kinh tế vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hoạt động của nền kinh tế toàn cầu
Môn học: Integrated Business Experience
 • Xem xét cả khuôn khổ lý thuyết và thực tiễn được sử dụng để xác định và giải quyết các vấn đề chiến lược mà các doanh nghiệp phải đối mặt.
 • Tạo chiến lược cho doanh nghiệp để đạt được lợi thế cạnh tranh, tích hợp các cân nhắc liên ngành và sự xem xét của các bên liên quan.
 • Lập kế hoạch chi tiết hành động quản lý để thực hiện chiến lược trong việc thay đổi tình huống kinh doanh.
 • Cân bằng các yếu tố trong việc thực thi cạnh tranh trong tổ chức trong quá trình tạo ra và thực hiện chiến lược.
Môn học: Financial Report for Decision Making
 • Giải thích các thuật ngữ và khái niệm cơ bản của cả kế toán tài chính và kế toán quản trị cho phép diễn giải thông tin trong báo cáo tài chính.
 • Xác định vai trò và hạn chế của báo cáo tài chính có mục đích chung trong việc cung cấp thông tin cho việc ra quyết định.
 • Sử dụng các công cụ phân tích tài chính để đánh giá các báo cáo tài chính bên ngoài về hiệu suất, vị trí và yêu cầu vốn lưu động.
 • Áp dụng các khái niệm hành vi chi phí và các hệ thống chi phí khác nhau để ra quyết định.
 • Thể hiện sự hiểu biết về tầm quan trọng của ngân sách đối với việc lập kế hoạch và kiểm soát.
 • Phân tích báo cáo kế toán nội bộ để đánh giá hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.
Môn học: Contemporary People Management
 • Hiểu kiến thức cơ bản về chiến lược quản trị nguồn nhân lực và đóng góp của nó vào hiệu suất hoạt động của tổ chức; và về những khó khăn trong việc áp dụng quản trị nguồn nhân lực trong thực tế.
 • Tìm hiểu và cải thiện các kỹ năng nhận thức (phân tích nhân sự) ở các cấp độ khác nhau trong tổ chức.
 • Học và thực hành các kỹ thuật trong quản trị nguồn nhân lực, như phân tích công việc, phỏng vấn tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, quản lý lương thưởng và lợi ích, v.v..
 • Hiểu được sự phát triển của các phương pháp trong việc quản lý con người và sự nâng cao của quản trị nguồn nhân lực.
 • Cải thiện các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, ra quyết định, làm việc nhóm, v.v.
Môn học: Corporate Finance
 • Hiểu và áp dụng các khái niệm và lý thuyết cơ bản của tài chính doanh nghiệp.
 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tài chính của công ty.
 • Sử dụng các kỹ thuật tài chính để đánh giá tài sản tài chính và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.
 • Áp dụng các công cụ tài chính để quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.
 • Hiểu các quyết định tài chính của công ty trong bối cảnh doanh nghiệp Úc.
Môn học: Frontiers of Branding
 • Phân tích chuyên sâu vai trò của các chiến lược quản lý thương hiệu sáng tạo trong định hướng và duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh tiến hóa công nghệ.
 • Đồng sản xuất một cách hiệu quả các chiến lược thương hiệu thay thế và cách ứng dụng của chúng.
 • Phân tích cách cộng đồng thương hiệu tác động đến quyết định thương hiệu
 • Phát triển và áp dụng các số liệu phù hợp để đo lường hiệu suất thương hiệu.
Môn học: Digital Marketing
 • Phân tích khuôn khổ lý thuyết của digital marketing.
 • Đánh giá hành vi tiêu dùng kỹ thuật số trong bối cảnh chiến lược marketing.
 • Áp dụng kiến thức nguyên tắc để tạo ra một chiến dịch digital marketing.
 • Thể hiện khả năng theo dõi và đánh giá hiệu suất của một chiến dịch.
 • Phân tích tính minh bạch kỹ thuật số, quản trị dữ liệu và chính sách.
Môn học: Business Operation & Logistic
 • Mô tả vai trò quan trọng của việc vận hành và quản lý hậu cần trong hoạt động kinh doanh.
 • Giải thích sự tương tác giữa quản lý vận hành và hậu cần và các khía cạnh khác của doanh nghiệp kinh doanh với quan điểm quản lý các ưu tiên cạnh tranh và năng lực để cạnh tranh lâu dài.
 • Đánh giá các đặc điểm của việc vận hành và môi trường hậu cần khác nhau và truy cập tác động mới của chúng đối với kinh doanh
 • Xác định và áp dụng một loạt các kỹ thuật định lượng/ định tính mới nhất để giải quyết các vấn đề quản lý vận hành/ hậu cần và diễn giải kết quả từ góc độ quản lý kinh doanh.
 • Áp dụng các kỹ năng cần thiết để thiết kế, phát triển và cải thiện hoạt động và hệ thống hậu cần.
 • Xác định và phân tích các tình huống kinh doanh và cảm thấy tự tin khi đưa ra và thực hiện các quyết định dựa trên phân tích định lượng/định tính, xem xét hoạt động marketing, các yếu tố hành vi, chính trị và cân nhắc các yếu tố tài chính.
 • Phân tích các tính năng chính của việc vận hành và quản lý hậu cầntoàn cầu và thảo luận sâu về tính liên quan, cân nhắc của người quản lý, các lợi thế và những mặt hạn chế.
Môn học: Project Management
 • Thể hiện sự hiểu biết về vai trò của quản lý dự án và cách các dự án liên kết với hoạch định và quản lý chiến lược của công ty.
 • Áp dụng kiến thức và kỹ thuật lên kế hoạch dự án.
 • Áp dụng kiến thức về đánh giá và quản lý rủi ro của dự án.
 • Thể hiện kiến thức về kiểm soát và giám sát tiến độ dự án.
 • Thể hiện sự hiểu biết về tầm quan trọng của thủ tục hoàn thành và đóng dự án.
 • Giải thích và áp dụng nguyên tắc quản lý các nhóm dự án và giải quyết xung đột nhóm.
Môn học: Leading Contemporary Organizations
 • Xác định các năng lực chủ chốt, quy trình và thách thức quan trọng để lãnh đạo hiệu quả.
 • Chứng minh tầm quan trọng của các giá trị và đạo đức trong lãnh đạo.
 • Áp dụng các kỹ năng tối quan trọng, có cân nhắc và sáng tạo vào các quy trình lãnh đạo.
 • Dự báo các vấn đề liên quan và năng lực lãnh đạo trong tương lai.
 • Thiết kế chương trình phát triển lãnh đạo để giải quyết các vấn đề lãnh đạo hiện tại và tương lai
Business Project: PROBLEM SOLVING in ORGANIZATION
 • Xây dựng đề xuất dự án phác thảo kế hoạch kinh doanh để nghiên cứu chuyên sâu về những thách thức tổ chức đương đại.
 • Phân tích và giải thích dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn, để hỗ trợ xác định và giải quyết vấn đề đương đại một cách toàn diện.
 • Áp dụng các lý thuyết, khái niệm và công cụ cho thách thức mà tổ chức hoặc ngành phải đối mặt.
 • Xây dựng chiến lược dựa trên kết quả phân tích dữ liệu xem xét các mục tiêu và ràng buộc của các bên liên quan, chẳng hạn như áp lực cạnh tranh và quy định thể hiện sự tôn trọng, đạo đức và sự đa dạng.
 • Phát triển những hiểu biết về lý thuyết, thực hành nghiên cứu và những thách thức của lãnh đạo bằng cách đánh giá tầm quan trọng của các khuyến nghị liên quan đến bản chất năng động và phức tạp của các tổ chức trong những môi trường thay đổi liên tục.

Điều kiện tuyển sinh MBA

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ & NHẬP HỌC

Kỳ tuyển sinh tháng 10.2021

 • Hạn nộp hồ sơ: 24/09/2021
 • Ngày nhập học (Dự kiến): 09/10/2021

ĐIỀU KIỆN HỌC THUẬT

 • Tốt nghiệp chương trình Cử nhân hoặc cao hơn thuộc khối ngành Kinh tế tại một trường Đại học được Western Sydney Việt Nam công nhận; HOẶC
 • Tốt nghiệp chương trình Cử nhân không thuộc khối ngành Kinh tế hoặc tốt nghiệp tại trường đại học nhóm 2 (theo quy định của Úc) sẽ học bổ sung kiến thức nền trước khi vào chương trình chính.

ĐIỀU KIỆN TIẾNG ANH

 • Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (Academic) 6.0 hoặc tương đương; HOẶC,
 • Đạt ít nhất 70% bài thi tiếng Anh đầu vào do Western Sydney Việt Nam tổ chức.

Hồ sơ tuyển sinh học MBA

 • Đơn đăng ký nhập học.
 • Một bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học.
 • Một bản sao công chứng bảng điểm đại học.
 • Một bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ B2/IELTS/TOEFL.
 • Hai tấm hình 3×4 (chụp không quá 6 tháng).
 • Một bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân/ giấy khai sinh/ hộ chiếu.
 • Giấy khám sức khỏe.
 • Lý lịch khoa học.

Học phí – Học bổng Western Sydney MBA

HỌC PHÍ HỌC MBA 18 THÁNG

 • Số môn học: 10 môn (100 tín chỉ)
 • Dự án kinh doanh (Business Project): 1 (20 tín chỉ)
 • Đơn giá môn học (10 tín chỉ): 27,600,000 VND (1,200 USD)
 • Tổng học phí: 331,200,000 VND (14,400 USD)
 • Các môn cơ sở và chuyên ngành: 10 tín chỉ/ môn, riêng môn Dự án Kinh doanh (Business Project): 20 tín chỉ/ môn.

Lưu ý:

 • Học phí trên chưa bao gồm học phí chương trình tiếng Anh học thuật, học phí chương trình Pre MBA và được đóng trước mỗi học kỳ theo số môn học đăng kỳ của từng kỳ. Học phí có thể được điều chỉnh nhưng không vượt quá 10% mỗi năm.

HỌC BỔNG

Giai đoạn 1: Địa điểm học: Western Sydney Việt Nam

 • Đối với học viên nhập học kỳ tuyển sinh tháng 04.2021, tháng 06.2021, tháng10.2021: học bổng 25% học phí mỗi học kỳ

Giai đoạn 2:Địa điểm học: Western Sydney Việt Nam

 • Đối với học viên nhập học kỳ tuyển sinh tháng 04.2021, tháng 06.2021, tháng10.2021: học bổng 25% học phí mỗi học kỳ.

Địa điểm học: Đại học Western Sydney (Úc)

Onshore Academic Excellence Scholarship

 • Học bổng AU$5,000: Học viên hoàn tất bốn môn giai đoạn 1 với điểm trung bình từ 75% và học chuyển tiếp giai đoạn 2 tại Úc trong 1 năm;
 • Học bổng AU$2,500: Học viên hoàn tất bốn môn giai đoạn 1 với điểm trung bình từ 75% và học chuyển tiếp giai đoạn 2 tại Úc trong 6 tháng.

International Bursary

 • Học bổng AU$3,000: Học viên hoàn tất bốn môn giai đoạn 1 và chuyển tiếp giai đoạn 2 tại Úc trong 1 năm;
 • Học bổng AU$1,500: Học viên hoàn tất bốn môn giai đoạn 1 và chuyển tiếp giai đoạn 2 tại Úc trong 6 tháng.