Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học, hình thức đào tạo chính quy, đợt tháng 12 năm 2022

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

Hạn cuối đăng ký xét tuyển: 06/11/2022

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY.