Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Liên thông Đại học, hình thức đào tạo chính quy, đợt tháng 12 năm 2023

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 8/12/2023

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY