Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH thông báo mức điểm tối thiểu hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển Khóa 48 – ĐHCQ (KSA và KSV) dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo mức điểm tối thiểu hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển Khóa 48 – Đại học hình thức đào tạo chính quy dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022:

1. Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh (mã trường KSA):

– Mức điểm tối thiểu là 20,00 điểm tất cả các ngành/chương trình:

+ Chương trình Chuẩn, chương trình Cử nhân Chất lượng cao: Ngành Kinh tế, Ngành Kinh tế đầu tư, Ngành Bất động sản, Ngành Quản trị nhân lực, Ngành Kinh doanh nông nghiệp, Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Kinh doanh quốc tế, Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Ngành Kinh doanh thương mại, Ngành Marketing, Ngành Tài chính – Ngân hàng, Ngành Bảo hiểm, Ngành Tài chính quốc tế, Ngành Kế toán, Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plus, Ngành Kiểm toán, Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngành Quản trị khách sạn, Ngành Toán kinh tế, Ngành Thống kê kinh tế, Ngành Hệ thống thông tin quản lý, Ngành Thương mại điện tử, Ngành Khoa học dữ liệu, Ngành Kỹ thuật phần mềm, Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngành Luật kinh tế, Ngành Luật, Ngành Quản lý công, Ngành Kiến trúc đô thị, Ngành Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Ngành Công nghệ truyền thông, Ngành Quản trị bệnh viện.

+ Chương trình Cử nhân tài năng.

2. Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (mã trường KSV):

– Mức điểm tối thiểu là 16,00 điểm các ngành/chuyên ngành: Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Kinh doanh quốc tế, Ngành Marketing, Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Ngành Tài chính – Ngân hàng, Ngành Kế toán, Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngành Thương mại điện tử, Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngành Luật kinh tế, Ngành Kinh doanh nông nghiệp.

Mức điểm chấp nhận hồ sơ trên (KSA và KSV) là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3, không nhân hệ số, cho các tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn thi/bài thi tương ứng từng ngành/chuyên ngành và môn thi/bài thi đều đạt trên 1,00 điểm theo thang điểm 10.

Mức điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm đối với thang điểm 10.

Tin tức mới nhất