Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo tuyển sinh Khóa K2024 VB1/TP1 – Văn bằng 1 Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 12 năm 2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh Khóa K2024 VB1/TP1 – Văn bằng 1 Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 12 năm 2023, cụ thể như sau:

Các chương trình đào tạo tuyển sinh

TT Chương trình đào tạo Ngành
I. Lĩnh vực nhân văn
1 7220201 Tiếng Anh thương mại Ngôn ngữ Anh
II. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi
2 7310104 Thẩm định giá và Quản trị tài sản Kinh tế đầu tư
3 7310104 Kinh tế đầu tư
4 7310102 Kinh tế chính trị Kinh tế chính trị
III. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý
5 7340101 Quản trị Quản trị kinh doanh
6 7340120 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế
7 7340115 Marketing Marketing
8 7340201 Tài chính Tài chính – Ngân hàng
9 7340201 Ngân hàng
10 7340201 Quản trị Hải quan – Ngoại thương
11 7340201 Thuế
12 7340301 Kế toán doanh nghiệp Kế toán
13 7340404 Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực
14 7340122 Thương mại điện tử Thương mại điện tử
15 7340403 Quản lý công Quản lý công
16 7340116 Bất động sản Bất động sản
17 7340129  td Quản trị bệnh viện Quản trị bệnh viện
IV. Lĩnh vực Pháp luật
18 7380107 Luật kinh doanh Luật kinh tế
V. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
19 7810201 Quản trị khách sạn Quản trị khách sạn
VI. Lĩnh vực Máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật
20 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 

– Chương trình đào tạo: từ 120-125 tín chỉ, kéo dài khoảng 4 năm bao gồm cả thực tập và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (trong thời gian đào tạo, sinh viên phải hoàn thành chuẩn đầu ra theo quy định). Thí sinh tham khảo chương trình đào tạo tại: go.ueh.edu.vn/ctdtvb1 . Các trường hợp được xét miễn trừ khối lượng học tập sẽ có thời gian đào tạo ít hơn tùy vào trường hợp xét cụ thể;

– Được học tập chương trình đào tạo tiên tiến, giáo trình thống nhất và đội ngũ giảng viên chất lượng của UEH.

– Chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, giảng viên…: như Chính quy;

– Điểm trúng tuyển hợp lý;

– Có thể học vượt.

– Cơ hội vừa đi học vừa đi làm, phù hợp với các thí sinh không có điều kiện theo học tập các khóa học tập chính quy;

– Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp với học vị CỬ NHÂN do UEH cấp;

– Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 đã có hiệu lực thi hành: Hiện nay không phân biệt các loại hình đào tạo (Chính quy, Vừa làm vừa học…) và trên bằng tốt nghiệp không thể hiện loại hình đào tạo;

– Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở trình độ cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ; Người học tốt nghiệp ngành Luật có thể tiếp tục học các lớp Kỹ năng hành nghề Luật sư, Công chứng…

– Có điều kiện tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, …. thích ứng yêu cầu công việc thời hội nhập.

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Stt Nội dung Thời gian
1 Đăng ký tuyển sinh và nộp hồ sơ Từ ngày ra thông báo đến 17/11/2023

(gia hạn nhận hồ sơ đến 08/12/2023)

2 Thông báo kết quả xét tuyển Dự kiến 16g30 ngày 14/12/2023
3 Thời gian khai giảng (dự kiến) Tháng 12/2023
4 Thời gian bắt đầu học chính thức Dự kiến tháng 01/2024 (sẽ có thông báo khi khai giảng)

 Đăng ký học ngay tại: go.ueh.edu.vn/005

Thông báo tuyển sinh chi tiết: xem tại đây