Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH Thông báo kết quả tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 12 năm 2023 (các khóa K2024 VB1/TP1, K2024 VB2/TP1) và một số vấn đề liên quan_có cập nhật danh sách trúng tuyển bổ sung

Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt tuyển tháng 12 năm 2023, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thông báo đến các thí sinh những vấn đề liên quan như sau:

1. Các khóa, ngành/chương trình đào tạo mở lớp và các lưu ý quan trọng:

1.1. Khóa Văn bằng 1 (ký hiệu K2024 VB1/TP1) có các chương trình đào tạo được mở lớp gồm:

STT Chương trình đào tạo Ngành Điểm chuẩn
1 7340301 Kế toán doanh nghiệp Kế toán >= 12
2 7340101 Quản trị Quản trị kinh doanh
3 7340120 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế
4 7340115 Marketing Marketing
5 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
6 7340201 Tài chính Tài chính – Ngân hàng
7 Ngân hàng
8 Quản trị Hải quan – Ngoại thương
9 7340404 Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực
10 7310104 Thẩm định giá và Quản trị tài sản Kinh tế đầu tư
11 Kinh tế đầu tư
12 7340122 Tiếng Anh Thương mại Ngôn ngữ Anh
13 7340122 Thương mại điện tử Thương mại điện tử
14 7810201 Quản trị khách sạn Quản trị khách sạn
15 7380107 Luật kinh doanh Luật kinh tế
16 7340129  td Quản trị bệnh viện Quản trị bệnh viện

Danh sách thí sinh trúng tuyển K2024 VB1/TP1 (cập nhật đăng ký đến ngày 08/12/2023): xem tại đây.

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung K2024 VB1/TP1: xem tại đây

Trường hợp thí sinh đăng ký tuyển sinh liên thông bằng phương thức xét tuyển Văn bằng 1 có tên trong Danh sách thí sinh trúng tuyển K2024 VB1/TP1 sẽ nhận Thông báo kết quả xét miễn trừ khối lượng học tập qua tài khoản học tập cá nhân (Mục “Thông báo”) từ ngày 25/12/2023.

1.2. Khóa Văn bằng 2 (ký hiệu K2024 VB2/TP1) có các chương trình đào tạo được mở lớp gồm:

STT Chương trình đào tạo Ngành Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị Quản trị kinh doanh >= 5.0
2 7340120 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế
3 7340115 Marketing Marketing
4 7340201 Tài chính Tài chính – Ngân hàng
5 7340301 Kế toán doanh nghiệp Kế toán
6 7220201 Tiếng Anh Thương mại Ngôn ngữ Anh
7 7380107 Luật kinh doanh Luật kinh tế

Danh sách thí sinh trúng tuyển K2024 VB2/TP1 (cập nhật đăng ký đến ngày 08/12/2023): xem tại đây.

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung K2024 VB2/TP1: xem tại đây

1.3. Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin về: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, và ngành\chương trình đào tạo đăng ký tuyển sinh, nếu có thông tin không đúng vui lòng liên hệ lại chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh tại Phòng Đào tạo thường xuyên hoặc gửi thông tin qua email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn để điều chỉnh.

1.4. Về Khai giảng và định hướng đầu khóa học, UEH sẽ có thông báo cụ thể sau ngày 25/12/2023. Lịch học dự kiến bắt đầu từ tháng 01/2024 (dự kiến).

2. Các khóa, ngành/chương trình đào tạo không mở lớp:

Chương trình đào tạo của khóa học mà Anh/Chị đăng ký dự tuyển không có mở lớp (do không đủ số lượng) và hồ sơ đăng ký (nếu Anh/Chị đã nộp) sẽ được chuyển sang đợt xét tuyển tiếp theo. Anh/chị vui lòng xem thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học đợt tiếp theo tại website: http://dttx.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 25/12/2023.

Anh/Chị có nhu cầu rút học phí vui lòng làm Giấy đề nghị rút học phí theo mẫu tại link: https://dttx.ueh.edu.vn/bieu-mau-dttx/ và gửi email cho cô Tuyền: tuyendnb@ueh.edu.vn từ ngày 18/12/2023 đến ngày 22/12/2023

Anh/Chị có nhu cầu chuyển sang xét tuyển ngành/chương trình đào tạo khác (có mở lớp trong đợt này) vui lòng liên hệ chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh của phòng Đào tạo thường xuyên ngày 18/12/2023 đến ngày 22/12/2023

UEH thông báo cho các thí sinh được biết thông tin và thực hiện. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438

Trân trọng.