Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo kết quả tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 9 năm 2023 (các khóa K2023 VB1/TP4, K2023 VB2/TP4) và một số vấn đề liên quan

Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt tuyển tháng 9 năm 2023, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh những vấn đề liên quan như sau:

1. Các khóa, ngành/chương trình đào tạo mở lớp và các lưu ý quan trọng:

1.1. Khóa Văn bằng 1 (ký hiệu K2023 VB1/TP4) có các ngành/chương trình đào tạo được mở lớp gồm:

STT Chương trình đào tạo Ngành Điểm chuẩn
1. 7340101 Quản trị Quản trị kinh doanh >=12
2. 7340120 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế
3. 7340115 Marketing Marketing
4. 7340201 Tài chính Tài chính – Ngân hàng
5. 7340201 Ngân hàng
6. 7340201 Quản trị hải quan – Ngoại thương
7. 7340301 Kế toán doanh nghiệp Kế toán
8. 7220201 Tiếng Anh Thương mại Ngôn ngữ Anh
9. 7380107 Luật kinh doanh Luật kinh tế
10. 7340404 Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực
11. 7340122 Thương mại điện tử Thương mại điện tử
12. 7310104 Thẩm định giá và Quản trị tài sản Kinh tế đầu tư
13. 7310104 Kinh tế đầu tư
14. 7810201 Quản trị khách sạn Quản trị khách sạn

Danh sách thí sinh trúng tuyển K2023 VB1/TP4 (cập nhật đăng ký đến ngày 17/8/2023): xem tại đây.

Trường hợp thí sinh đăng ký tuyển sinh liên thông bằng phương thức xét tuyển Văn bằng 1 có tên trong Danh sách thí sinh trúng tuyển K2023 VB1/TP4 sẽ nhận Thông báo kết quả xét miễn trừ khối lượng học tập qua tài khoản học tập cá nhân (Mục “Thông báo”) từ ngày 25/9/2023.

1.2. Khóa Văn bằng 2 (ký hiệu K2023 VB2/TP4) có các ngành/chương trình đào tạo được mở lớp gồm:

STT Chương trình đào tạo Ngành Ghi chú
1. 7340101 Quản trị Quản trị kinh doanh
2. 7340201 Tài chính Tài chính – Ngân hàng
3. 7340301 Kế toán doanh nghiệp Kế toán

Danh sách thí sinh trúng tuyển K2023 VB2/TP4 (cập nhật đăng ký đến ngày 17/8/2023): xem tại đây.

1.3. Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin về: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, và ngành/chương trình đào tạo đăng ký tuyển sinh, nếu có thông tin không đúng vui lòng liên hệ lại chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh tại Phòng Đào tạo thường xuyên hoặc gửi thông tin qua email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn để điều chỉnh.

1.4. Về Khai giảng và định hướng đầu khóa học, trường sẽ có thông báo cụ thể sau ngày 24/9/2023. Lịch học dự kiển bắt đầu từ tháng 10/2023 (dự kiến).

2. Các khóa, ngành/chương trình đào tạo không mở lớp:

Ngành/Chương trình đào tạo của khóa học mà Anh/Chị đăng ký dự tuyển không mở lớp (do không đủ số lượng) và hồ sơ đăng ký (nếu Anh/Chị đã nộp) sẽ được chuyển sang đợt xét tuyển tiếp theo. Anh/chị vui lòng xem thông báo tuyển sinh đại học Vừa làm vừa học đợt tiếp theo tại website: http://dttx.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 05/9/2023.

Anh/Chị có nhu cầu rút học phí vui lòng làm Giấy đề nghị rút học phí theo mẫu tại link: https://dttx.ueh.edu.vn/bieu-mau-dttx/ và gửi email cho cô Tuyền: tuyendnb@ueh.edu.vn từ ngày 05/9/2023 đến ngày 15/9/2023.

Anh/Chị có nhu cầu chuyển sang xét tuyển ngành/chương trình đào tạo khác (có mở lớp trong đợt này) vui lòng liên hệ chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh của phòng Đào tạo thường xuyên từ ngày 05/9/2023 đến ngày 15/9/2023.

Trường thông báo cho các thí sinh được biết thông tin và thực hiện. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438

Trân trọng.