Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo tuyển sinh Khóa 25.2 – Liên thông Đại học chính quy, năm 2020

1. Chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh

1.1. Chỉ tiêu800

1.2. Đối tượng tuyển sinh: Người dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

a) Điều kiện về văn bằng

– Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp;

– Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Hình thức đào tạo: Chính quy;

– Ngành ghi trên văn bằng cao đẳng của thí sinh phải phù hợp với ngành có đào tạo Liên thông ĐHCQ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

b) Có đủ sức khỏe để học tập.

c) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

2. Địa điểm tuyển sinh

2.1. Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

2.2. Cơ sở tại Phân hiệu Vĩnh Long: Phòng Quản lý đào tạo – Sinh viên – Khoa học – Học liệu, Phân hiệu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long, địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực, P.8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3. Các ngành/chuyên ngành tuyển sinh, môn thi và thời gian thi

3.1. Ngành/chuyên ngành tuyển sinh và môn thi

Ngành/Chuyên ngành

Môn thi

TS phải dự thi 03 môn theo ngành/chuyên ngành đăng ký

Môn cơ bản

Môn cơ sở ngành

Môn chuyên ngành

A. Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

1. Quản trị

(Ngành Quản trị kinh doanh)

Tiếng Anh

Quản trị học

Quản trị nguồn nhân lực

2. Kế toán doanh nghiệp

(Ngành Kế toán)

Tiếng Anh

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

3. Ngân hàng

(Ngành Tài chính – Ngân hàng)

Tiếng Anh

Nguyên lý ngân hàng

Ngân hàng thương mại

4. Tài chính

(Ngành Tài chính – Ngân hàng)

Tiếng Anh

Lý thuyết tài chính

Tài chính doanh nghiệp

5. Kinh doanh quốc tế

(Ngành Kinh doanh quốc tế)

Tiếng Anh

Marketing quốc tế

Quản trị chiến lược công ty đa quốc gia

6. Ngoại thương

(Ngành Kinh doanh quốc tế)

Tiếng Anh

Marketing căn bản

Quản trị xuất nhập khẩu

7. Marketing

(Ngành Marketing)

Tiếng Anh

Marketing căn bản

Marketing quốc tế

8. Hệ thống thông tin kinh doanh

(Ngành Hệ thống thông tin quản lý)

Tiếng Anh

Toán dùng trong tin học

Cơ sở lập trình

9. Thương mại điện tử

(Ngành Hệ thống thông tin quản lý)

Tiếng Anh

Toán dùng trong tin học

Cơ sở lập trình

10. Tiếng Anh thương mại

(Ngành Ngôn ngữ Anh)

Cơ sở văn hóa Việt Nam

(Đại cương văn hóa Việt Nam)

Ngữ pháp

Kỹ năng Đọc – Viết

11. Quản trị lữ hành

(Ngành Quản trị DV DL và lữ hành)

Tiếng Anh

Quản trị du lịch

Marketing du lịch

12. Quản trị khách sạn

(Ngành Quản trị khách sạn)

Tiếng Anh

Vận hành tiền sảnh

Vận hành dịch vụ buồng

B. Cơ sở Vĩnh Long

1. Quản trị

(Ngành Quản trị kinh doanh)

Tiếng Anh

Quản trị học

Quản trị nguồn nhân lực

2. Kế toán doanh nghiệp

(Ngành Kế toán)

Tiếng Anh

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

3. Ngân hàng

(Ngành Tài chính – Ngân hàng)

Tiếng Anh

Nguyên lý ngân hàng

Ngân hàng thương mại

– Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh sẽ xét tuyển thí sinh có tổng điểm 3 môn (thang điểm 10) theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

– Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm các môn thi và vượt chỉ tiêu, Trường sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Điểm môn cơ bản; 2. Điểm môn chuyên ngành; 3. Điểm môn cơ sở ngành.

Riêng chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Điểm môn chuyên ngành; 2. Điểm môn cơ sở ngành; 3. Điểm môn cơ bản.

3.2. Thời gian thi, địa điểm thi: Ngày thi 15/11/2020 tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh và cơ sở Vĩnh Long.

4. Chương trình đào tạo, hình thức học, học phí, văn bằng tốt nghiệp

– Chương trình đào tạo: Khóa học từ 03 – 04 học kỳ (bao gồm học kỳ thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp), từ 46 – 52 tín chỉ (tham khảo chương trình đào tạo http://daotao.ueh.edu.vn/).

– Học phí năm 2021 dự kiến: 650.000đ/1 tín chỉ x số tín chỉ đăng ký.

– Hình thức, địa điểm học:

Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

Cơ sở Vĩnh Long

– Học 3 buổi trong tuần (dự kiến từ 17g45 đến 21g10). Trường hợp không đủ số lượng mở lớp, Trường sẽ thông báo điều chỉnh hình thức học.

– Sinh viên học tại các cơ sở của Trường tại TP. Hồ Chí Minh.

– Học các buổi trong tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy (dự kiến từ 17g45 đến 21g10) hoặc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Trường hợp không đủ số lượng mở lớp, Trường sẽ thông báo điều chỉnh hình thức học.

– Sinh viên học tại Phân hiệu Vĩnh Long, địa chỉ: số 1B Nguyễn Trung Trực, P.8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.


– Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân, hệ chính quy.

5. Hồ sơ, lệ phí thi tuyển sinh

5.1.  Hồ sơ

– Cơ sở TP. Hồ Chí Minh:

Thí sinh kê khai hồ sơ trực tuyến (từ ngày 17/8/2020 đến 31/8/2020) tại Cổng tuyển sinh http://tuyensinhlienthongdhcq.ueh.edu.vn, thực hiện: In phiếu, ký tên, dán ảnh và xác nhận “PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY” tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

– Cơ sở Vĩnh Long: Thí sinh thực hiện 1 trong 2 cách sau:

+ Cách 1: Thí sinh kê khai hồ sơ trực tuyến (từ ngày 17/8/2020 đến 31/8/2020) tại Cổng tuyển sinh http://vinhlong.lienthongdhcq.ueh.edu.vn, thực hiện: In phiếu, ký tên, dán ảnh và xác nhận “PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY” tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

+ Cách 2: Phát hành trực tiếp tại Phân hiệu Vĩnh Long, Phòng Quản lý đào tạo – Sinh viên – Khoa học – Học liệu (QLĐT-SV-KH-HL), địa chỉ: số 1B Nguyễn Trung Trực, P.8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

5.2. Nộp hồ sơ

a) Hồ sơ dự tuyển gồm có:

            – Phiếu đăng ký học Liên thông ĐHCQ (tại mục 5.1);

– Bản sao văn bằng tốt nghiệp cao đẳng;

– Bản sao kết quả học tập cao đẳng (có ghi rõ tên môn học, số tín chỉ, điểm từng môn, tên chuyên ngành đào tạo, hình thức đào tạo); Trường hợp thí sinh tốt nghiệp cao đẳng theo hình thức liên thông cần bổ sung thêm bản sao văn bằng tốt nghiệp và bản sao kết quả học tập bậc trung cấp;

– Bản sao giấy khai sinh (hoặc CMND/CCCD có đầy đủ ngày tháng năm sinh);

– 01 (một) ảnh 3x4cm chụp theo kiểu CMND (dán vào bìa hồ sơ Liên thông ĐHCQ).

Lưu ý: Giấy tờ Bản sao phải có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

b) Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 28/8/2020, sáng từ 07g30 – 11g00; chiều 13g30 – 16g00.

– Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Cơ sở TP. Hồ Chí Minh:  Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu (hoặc 17 Phạm Ngọc Thạch), phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

+ Cơ sở Vĩnh Long: Phân hiệu Vĩnh Long, Phòng QLĐT-SV-KH-HL, địa chỉ: Số 1B Nguyễn Trung Trực, P.8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Sau thời gian trên, Trường tiếp tục nhận hồ sơ đến ngày 18/9/2020, thí sinh nộp vào buổi sáng, từ 07g30 – 11g00 (trừ Thứ bảy, Chủ Nhật) tại các cơ sở trên.

5.3. Lệ phí hồ sơ, lệ phí thi tuyển và hình thức đóng:

– Lệ phí hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ.

– Lệ phí thi tuyển sinh: 500.000đ/thí sinh.

– Hình thức đóng:

Cơ sở TP. Hồ Chí Minh:  Thí sinh đóng trực tuyến, vui lòng xem hướng dẫn trên biên nhận khi nộp hồ sơ.

Cơ sở Vĩnh Long: Thí sinh đóng trực tuyến hoặc trực tiếp tại Phòng QLĐT-SV-KH-HL, địa chỉ: Số 1B Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

5.4. Đăng ký ôn thi (Thí sinh có nhu cầu): Lệ phí 1.080.000đ/03 môn, thời gian ôn: 03 buổi/1 môn (đóng phí theo hướng dẫn trên biên nhận hồ sơ).

6. Thông tin liên hệ: Quý cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể tìm hiểu thêm thông tin tại:

6.1. Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

– Website: http://daotao.ueh.edu.vn/ hoặc https://tuyensinh.ueh.edu.vn/

– Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, số 59C Nguyễn Đình Chiểu (hoặc số 17 Phạm Ngọc Thạch), phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại (028) 6272-6965, (028) 2244-1993, (028) 2244-3156 (trong giờ hành chính).

6.2. Cơ sở Vĩnh Long

– Website: http://vinhlong.ueh.edu.vn hoặc https://tuyensinh.ueh.edu.vn/ (tab Phân hiệu Vĩnh Long);

– Phòng Quản lý đào tạo – Sinh viên – Khoa học – Học liệu, số 1B Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Email: qldtsv_phvl@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: (027) 03.823.443 – Hotline: 0899.00.29.39.

MỐC THỜI GIAN TUYỂN SINH K25.2 – LIÊN THÔNG ĐHCQ, ĐỢT 2 NĂM 2020

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Hồ sơ: Thí sinh kê khai trực tuyến (online) hoặc Trường phát hành hồ sơ tại Phân hiệu Vĩnh Long

17/8/2020 – 31/8/2020

http://tuyensinhlienthongdhcq.ueh.edu.vn

http://vinhlong.lienthongdhcq.ueh.edu.vn hoặc Phòng QLĐT-SV-KH-HL

Nộp hồ sơ và đóng lệ phí

26/8/2020 – 28/8/2020

– Phòng QLĐT-CTSV (phòng A0.14, địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q3, TP. Hồ Chí Minh).

– Phòng QLĐT-SV-KH-HL (địa chỉ: 1B Nguyễn Trung Trực, P.8, TP. Vĩnh Long)

Đăng ký dự tuyển bổ sung

07/9/2020 – 18/9/2020

(Từ 07g30 đến 11g00)

– Phòng QLĐT-CTSV.

– Phòng QLĐT-SV-KH-HL.

Trường công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và các ngành/chuyên ngành có mở lớp

15g00 ngày 24/9/2020

http://daotao.ueh.edu.vn/ và

http://vinhlong.ueh.edu.vn

Ôn thi (theo lớp ôn đã đăng ký)

Dự kiến từ 05/10/2020

Theo thời khóa biểu

Gửi thông tin Giấy báo thi qua email của thí sinh

15g00 ngày 05/11/2020

-Email của thí sinh;

-Website: http://daotao.ueh.edu.vn/ và

http://vinhlong.ueh.edu.vn

Ngày thi tuyển sinh

15/11/2020

– Thí sinh xem hướng dẫn trên Email, website: http://daotao.ueh.edu.vn/ và http://vinhlong.ueh.edu.vn

-Thí sinh nhận giấy báo thi tại phòng thi.

Công bố kết quả thi tuyển

15g00 ngày 02/12/2020

http://daotao.ueh.edu.vn/

Hướng dẫn nhập học, giấy báo trúng tuyển (gửi qua email thí sinh)

15g00 ngày 08/12/2020

Email của thí sinh.

Thí sinh làm thủ tục nhập học

09/12/2020-14/12/2020

Bằng một trong hai hình thức:

1. Nhập học online.

2. Nhập học trực tiếp tại cơ sở Vĩnh Long. Xem chi tiết trong Giấy báo trúng tuyển, http://daotao.ueh.edu.vn/ và http://vinhlong.ueh.edu.vn

Khai giảng, phổ biến quy chế

18/12/2020

Theo nội dung trong Giấy báo trúng tuyển

Học chính thức

04/01/2021

Theo thời khóa biểu