Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Luật Kinh tế (Chương trình Tiếng Việt)

Luật kinh tế

Hướng tới việc đào tạo chuyên gia pháp lý kinh doanh, Chương trình (1) cung cấp một nền tảng chắc chắn kiến thức nền tảng về kinh tế luật, văn hóa pháp lý, môi trường chính trị, xã hội mà ở đó pháp luật tồn tại và (2) cung cáp kiến thức toàn diện từ lý thuyết đến thực tiễn hệ thống pháp luật Việt Nam, (3) trang bị kiến thức pháp luật chuyên ngành kinh doanh, và (4) đào luyện các kỹ năng nghề luật. Người học còn được trang bị kỹ năng ngoại ngữ thông thạo để mở rộng tầm nhìn sang các hệ thống pháp luật nước ngoài và quốc tế.

Mã đăng ký xét tuyển: 7380107

Chỉ tiêu (KSA): 150

Chỉ tiêu (KSV): 30

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến quốc tế

Là các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Châu Á (AUN-QA) hoặc Châu Âu (FIBAA)

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ

 • Kinh tế vi mô
 • Nhập môn kinh tế luật
 • Toán dành cho KT và quản trị
 • Tư duy pháp lý
 • Nhập môn luật học
 • Các học thuyết pháp lý
 • Cổ luật và văn hóa pháp lý Việt Nam
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Triết học Mác-Lênin
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh pháp lý 1
 • Tiếng Anh pháp lý 2
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Nhập môn kinh tế luật
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành luật
 • Cổ luật và văn hóa pháp lý Việt Nam
 • Tư duy pháp lý
 • Các học thuyết pháp lý

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 67 tín chỉ

Cơ sở ngành

 • Nhập môn Luật học
 • Luật hiến pháp
 • Luật dân sự I
 • Luật dân sự II
 • Luật hành chính
 • Luật hình sự
 • Luật đất đai
 • Luật lao động
 • Công pháp quốc tế
 • Tư pháp quốc tế
 • Luật tố tụng hình sự
 • Luật tố tụng dân sự
 • Luật so sánh
 • Quản trị học
 • Nguyên lý kế toán

Kiến thức ngành

 • Luật Doanh nghiệp
 • Luật Thương mại
 • Luật sở hữu trí tuệ
 • Luật Thương mại quốc tế 1
 • Luật kinh doanh các dịch vụ tài chính
 • Luật cạnh tranh

Học phần tự chọn: 

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý
 • Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng
 • Kỹ năng hành nghề luật sư
 • Kỹ năng pháp chế doanh nghiệp
 • Luật Môi trường
 • Luật kinh doanh bất động sản
 • Pháp luật và nền kinh tế số
 • Luật Thương mại điện tử
 • Luật Đầu tư
 • Luật thuế trong kinh doanh
 • Luật trọng tài thương mại
 • Luật thương mại quốc tế 2
 • Luật đấu thầu và đấu giá
 • Pháp luật về xuất nhập khẩu và hải quan

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ

1. Kiến thức:
Có kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế, khoa học chính trị, văn hoá pháp lý, luật học và các học thuyết pháp lý
Hiểu được những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật, về tổ chức bộ máy Nhà nước, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật thương mại, dân sự, hình sự, hành chính cũng như sự khác biệt trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, tố tụng hình sự
Giải thích sự khác biệt giữa hợp đồng dân sự với hợp đồng thương mại, giữa các hình thức giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai, các thủ tục gia nhập và rút lui khỏi thường của doanh nghiệp, cũng như sự khác biệt giữa các mô hình quản trị doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp 
Xác được khung pháp luật điều chỉnh hoạt động sở hữu trí tuệ, đầu tư thương mại quốc tế, công pháp quốc tế trong điều kiện hội nhập
Diễn giải được những ưu điểm và hạn chế của từng phương thức giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại trong nước và quốc tế
2. Kỹ năng:
Có kỹ năng lập luận, phân tích luật học vào việc giải quyết các tình huống pháp lý phát sinh trong các quan hệ dân sự, lao động, thương mại, đầu tư và sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp
Có kỹ năng thực hành nghề luật như tư vấn pháp luật, tham gia công tác tố tụng tại tòa án, trọng tài
Có khả năng tư duy, phản biện lại các quan điểm đối lập, soạn thảo được một số hợp đồng thông dụng trong lĩnh vực dân sự, thương mại cũng như soạn thảo được các văn bản hành chính để ứng dụng trong lĩnh vực quản lý nhà nước.
Có kỹ năng thảo luận, làm việc nhóm đa ngành trong các lĩnh vực dân sự, thương mại, lao động và sở hữu trí tuệ
Thuyết trình, giải trình mạch lạc trước khách hàng, cơ quan tố tụng, cơ quan quản lý nhà nước
Có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh pháp lý với các đối tác nước ngoài trong quan hệ thương mại, đầu tư, tố tụng.
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
 • Lắng nghe các ý kiến đóng góp về mặt pháp lý của đồng nghiệp trong thảo luận tập thể, tôn trọng các quan điểm phản biện đối lập
 • Có tinh thần trách nhiệm, trung thực trong quản trị doanh nghiệp, tận tâm bảo vệ lợi ích của cổ đông/thành viên, khách hàng của công ty, coi trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của đối tác, khách hàng trong giao kết, thực thi hợp đồng
 • Tranh luận, bảo vệ quan điểm của cá nhân mình trong quan hệ tố tụng, trong quản trị doanh nghiệp, có thể đưa ra các kiến nghị lập pháp để hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại
 • Có khả năng tự khởi nghiệp để kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp.
 • Có ý thức thượng tôn pháp luật trong kinh doanh, có đạo đức tốt trong hành nghề luật
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Doanh nghiệp trong và ngoài nước: Nhân viên pháp chế, Chuyên viên pháp lý

 • Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp, các bộ phận khác trong doanh nghiệp những vấn đề pháp lý.
 • Tham gia thiết lập hệ thống trong tổ chức, quản trị và kiểm soát trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn giảm thiểu rủi ro pháp lý trong quan hệ hợp đồng, đầu tư kinh doanh.
 • Đại diện cho doanh nghiệp trong quan hệ tố tụng.

Văn phòng Luật sư, công ty Luật: Trợ lý luật sư 

 • Hỗ trợ nghiên cứu các quy định pháp luật để giải quyết các vấn đề pháp lý theo yêu cầu khách hàng;
 • Soạn thảo các văn bản pháp lý, hồ sơ vụ việc;
 • Hỗ trợ Luật sư khi Luật sư tham gia tư vấn pháp luật, tham gia hòa giải, tham gia tố tụng tài tòa án hoặc trọng tài (có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề Luật sư để được cấp thẻ Luật sư và hành nghề Luật sư theo quy định)

Phòng công chứng, Văn phòng công chứng: Chuyên viên pháp lý/ Nhân viên

 • Hỗ trợ công chứng viên hướng dẫn khách hàng nhu cầu công chứng, tiếp nhận hồ sơ công chứng và giải quyết các vấn đề pháp lý theo yêu cầu khách hàng;
 • Soạn thảo các văn bản công chứng: hợp đồng, di chúc… và giúp việc cho công chứng viên thực hbiện công chứng (có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề công chứng để được cấp thẻ công chứng viên và hành nghề công chứng theo quy định)

Các tổ chức hành nghề luật khác: Văn phòng Thừa phát lại, Doanh nghiệp quản lý thanh lý – thanh lý tài sản…: Chuyên viên pháp lý trợ giúp cho Thừa phát lại, quản tài viên

 • Hỗ trợ thừa phát lại thực hiện nhiệm vụ lập vi bằng và các nhiệm vụ khác của thừa phát lại,
 • Hỗ trợ quản tài viên thực hiện quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp phá sản trong thủ tục phá sản (có thể tham gia khóa đào tạo hành nghề thừa phát lại để được cấp thẻ thừa phát lại, chứng chỉ hành nghề quản tài viên theo quy định)

Cơ quan nhà nước: Chuyên viên phụ trách pháp lý, công chức, viên chức

 • Tư vấn pháp lý trong quan hệ với công dân, đại diện trong quan hệ tố tụng

Các viện nghiên cứu, cơ qua nghiên cứu khoa học pháp lý: Nhà nghiên cứu khoa học pháp lý chuyên sâu

 • Nêu các kiến nghị lập pháp, hòan thiện pháp luật trong lĩnh vực dân sự, thương mại, lao động và đầu tư

Tòa án, Viện kiểm sát: Thư ký tòa án/ Có thể trở thành thẩm phán, kiểm sát viên khi đủ các điều kiện về thâm niên và nghiệp vụ theo quy định của pháp luật

 • Tham gia công tác xét xử tại tòa án nhân dân, tham gia công tác kiểm sát tại Viện kiển sát nhân dân

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM