Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Luật Kinh tế (Chương trình Chuẩn)

Luật kinh tế

Hướng tới việc đào tạo chuyên gia pháp lý kinh doanh, Chương trình (1) cung cấp một nền tảng chắc chắn kiến thức nền tảng về kinh tế luật, văn hóa pháp lý, môi trường chính trị, xã hội mà ở đó pháp luật tồn tại và (2) cung cáp kiến thức toàn diện từ lý thuyết đến thực tiễn hệ thống pháp luật Việt Nam, (3) trang bị kiến thức pháp luật chuyên ngành kinh doanh, và (4) đào luyện các kỹ năng nghề luật. Người học còn được trang bị kỹ năng ngoại ngữ thông thạo để mở rộng tầm nhìn sang các hệ thống pháp luật nước ngoài và quốc tế.

Mã đăng ký xét tuyển: 7380107

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM