Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kinh doanh nông nghiệp (Chương trình Tiếng Việt)

Kinh doanh nông nghiệp

Chương trình Kinh doanh nông nghiệp đào tạo các kiến thức, kỹ năng và năng lực làm việc kinh doanh trong ngành nông nghiệp thực phẩm đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là một sự chuẩn bị lý tưởng cho các vị trí quản lý của những công ty yêu cầu nguồn nhân lực biết lấy người tiêu dùng làm trung tâm, am hiểu thương mại, sáng tạo, có định hướng quốc tế và năng lực kỹ thuật. Sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng về phân tích kinh tế, chiến lược kinh doanh, tài chính, marketing, quản trị nguồn nhân lực và công nghệ, chuỗi giá trị thực phẩm, thu mua và xuất khẩu nông sản. Sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, giao tiếp, làm việc nhóm, tin học và ngoại ngữ. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được rèn luyện các năng lực tự chủ, tinh thần học tập suốt đời và có trách nhiệm, đạo đức với cộng đồng và môi trường. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các bộ phận kinh doanh, marketing, chuỗi cung ứng, thu mua, dự án, đầu tư hoặc xuất nhập khẩu của các công ty sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm.

Mã đăng ký xét tuyển: 7620114

Chỉ tiêu (KSA): 50

Chỉ tiêu (KSV): 30

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Chương trình có đào tạo song ngành tích hợp (4 năm, 02 bằng cử nhân): 

 • Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế (Xem chi tiết chương trình tại đây)
 • Kinh doanh nông nghiệp – Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Xem chi tiết chương trình tại đây)
Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (SCM)

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 60 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành: 18 tín chỉ

 • Kinh tế vi mô ứng dụng
 • Kinh tế vĩ mô ứng dụng
 • Kinh tế lượng ứng dụng
 • Phương pháp nghiên cứu kinh tế
 • Kinh tế học tài chính
 • Kinh tế quốc tế

Kiến thức Ngành: 18 tín chỉ

 • Marketing căn bản
 • Quản trị học
 • Quản trị kinh doanh nông nghiệp
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Quản trị chiến lược toàn cầu
 • Logistics quốc tế

Kiến thức chuyên ngành: 24 tín chỉ 

Bắt buộc

 • Chiến lược kinh doanh nông nghiệp
 • Dự án kinh doanh nông nghiệp
 • Nghiên cứu thị trường nông nghiệp
 • Marketing và quản trị xuất khẩu nông sản
 • Chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững
 • Thị trường hàng hóa phái sinh

Tự chọn

 • Marketing kinh doanh nông nghiệp
 • Quản lý thu mua nông sản
 • Tài chính kinh doanh nông nghiệp
 • Chính sách nông nghiệp và thực phẩm
 • Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Thương mại nông nghiệp quốc tế

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Học kỳ doanh nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

1. Kiến thức:

 • Hiểu các khái niệm và nguyên lý nền tảng của quản trị, kinh tế, marketing và tài chính trong kinh doanh nông nghiệp.
 • Áp dụng các kiến thức được học để quản lý các hoạt động và dự án kinh doanh nông nghiệp trong kỷ nguyên số.
 • Tích hợp các chức năng kinh doanh, các khái niệm và quan điểm từ nhiều lĩnh vực khác nhau trong chương trình đào tạo và trong cuộc sống.

2. Kỹ năng:

 • Thu thập, phân tích và tổ chức thông tin và các ý tưởng, và truyền đạt các ý tưởng một cách rõ ràng và lưu loát dưới hình thức nói và viết.
 • Làm việc hiệu quả với những người khác trong các nhóm đa dạng để hướng đến một kết quả chung.
 • Sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo trong giao tiếp kinh doanh và tham khảo các tài liệu chuyên môn (TOEIC 500).
 • Sử dụng các công nghệ thông tin và truyền thông một cách hiệu quả và thích hợp trong học tập và công việc (IC3).   
 • Xác định, trích xuất, phân tích và đánh giá thông tin từ nhiều nguồn khác nhau; thực hiện các nghiên cứu trong kinh doanh nông nghiệp.
 • Vận dụng các tư duy phản biện, thực tiễn và sáng tạo để phân tích và phê bình các tranh luận hoặc tình huống; giải quyết các vấn đề hoặc đưa ra các quyết định; tạo ra các ý tưởng, sản phẩm hoặc quan điểm mới.

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 • Tương tác hiệu quả hơn với bản thân và người khác (trách nhiệm với bản thân và xã hội), và thân thiện với môi trường thiên nhiên.
 • Thể hiện lòng đam mê về kinh doanh nông nghiệp để phát triển các sở thích, cảm nhận và giá trị mới cho bản thân và xã hội.
 • Phát triển năng lực học tập độc lập và học tập suốt đời để nâng cao kiến thức và các kỹ năng cho bản thân và xã hội.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp được đào tạo hướng vào các công việc sau:

 • Ở cấp doanh nghiệp: là chuyên viên ở các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản, có thể thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp ở các đơn vị Phòng Nghiên cứu thị trường; Phòng Sản xuất; Phòng Kế hoạch; Phòng Kinh doanh; Phòng Xuất nhập khẩu.
 • Ở cấp địa phương: các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ của các Tỉnh, Thành; Phòng Kinh tế của các quận, huyện. 
 • Ở cấp trung ương, các Trường, Viện Nghiên cứu, các cơ quan Bộ.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM