Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Luật kinh doanh (Chất lượng cao Tiếng Việt)

                                             Luật kinh doanh

Nhằm trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng như sau:

(i) Kiến thức nền tảng vững chắc về ngành luật trong bối cảnh toàn cầu hoá và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ,

(ii) Kiến thức chuyên sâu về Luật kinh doanh phục vụ và nâng đỡ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp trong bối cảnh chính sách được thực thi bởi một nhà nước kiến tạo, có trách nhiệm,

(iii) Các kỹ năng quan trọng để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường pháp lý và kinh doanh,

(iv) Năng lực nhận thức cần thiết để giải quyết các vấn đề pháp lý đa dạng và phức tạp trong đời sống kinh doanh của doanh nghiệp,

(v) Các khả năng biểu thị trí tuệ cảm xúc, tư duy cầu tiến và tinh thần học tập suốt đời để trở thành những luật gia xuất sắc trong các nghề luật nói chung và trong lĩnh vực pháp lý kinh doanh nói riêng.

Ngoài ra, cùng với mục tiêu chung của UEH là trờ thành trường đại học định hướng nghiên cứu, chương trình Luật kinh doanh chất lượng cao giúp người học phát triển tư duy pháp lý, kỹ năng vận dụng các công cụ kinh tế học pháp luật, các nền tảng cổ luật và văn hoá pháp lý Việt Nam, các học thuyết pháp lý xuất sắc để có thể tạo cảm hứng thực hiện và tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực pháp lý, chuyên sâu về pháp luật kinh doanh.

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM