Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Văn bằng 2)

                                                       Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp văn bằng đại học chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 51 tín chỉ
Kiến thức cơ sở ngành
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị học
 • Quản trị tài chính
 • Kinh doanh quốc tế
Kiến thức chuyên ngành
 • Quản trị tồn kho và kho vận
 • Vận tải và bảo hiểm
 • Logistics quốc tế
 • Phân tích kinh doanh
 • Mô phỏng kinh doanh
 • Quản trị xuất nhập khẩu
 • Chuỗi cung ứng trong TMĐT
 • Mua hàng và cung ứng toàn cầu
 • Thiết kế giải pháp chuỗi cung ứng/logistics
Kiến thức chuyên ngành tự chọn: 
Module 1: Vận hành chuỗi cung ứng/logistics
Chọn 1 trong 3: 
 • Quản trị bán lẻ
 • Quản trị dịch vụ
 • Quản trị bán hàng

Module 2: Marketing trong QLCCU

Chọn 1 trong 3: 
 • Marketing trong kỷ nguyên số
 • Nghiên cứu marketing
 • Marketing trong kinh doanh

Module 3: Công nghệ ứng dụng trong QLCCU

Chọn 1 trong 2: 
 • ERP trong quản trị sản xuất
 • Công nghệ và đổi mới trong QLCCU

Module 4: Quản lý tổ chức doanh nghiệp 

Chọn 1 trong 3: 

 • Hành vi tổ chức trong kinh doanh
 • Quản trị sự thay đổi
 • Quản trị đa văn hóa
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Tổng số tín chỉ: 61 tín chỉ
 • Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản;
 • Chuẩn tiếng Anh đầu ra.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Quản lý xuất, nhập khẩu, quản lý kho vận, chuyên viên phân tích Logistics hay giám đốc kinh doanh, giám đốc phân phối, quản lý vận hành…, được tiếp xúc với nhiều đối tác, từ những công ty cung cấp nguyên vật liệu, vận chuyển, đến các khách hàng với yêu cầu về dịch vụ và tính chất dự án khác nhau.
 • Trở thành Chuyên viên dự báo nguồn hàng; Hoạch định và điều phối nguồn nguyên vật liệu; Lên kế hoạch sản suất; Quản lý hàng tồn kho; Quản lí dự án; Chuyên viên làm việc tại các kho bãi, vận chuyển; Chuyên viên làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; Chuyên viên mua hàng;…. tham gia vào lĩnh lực Supply Chain, Logistics của mọi loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Địa điểm làm việc cũng rất đa dạng từ các tập đoàn lớn, doanh nghiệp nhỏ

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM