Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (Khối ngành gần, cùng khối ngành) (Liên thông Cao đẳng)

Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

Đối tượng người học

Người học đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành đào tạo ở hệ chính quy

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 56 tín chỉ
Kiến thức cơ sở ngành
 • Quản trị hiệu quả
 • Quản trị đám đông
 • Quản trị nguồn nhân lực du lịch
 • Quản trị kênh phân phối trong sự kiện và giải trí
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
 • Dự án sự kiện & dịch vụ giải trí
 • Quản trị quan hệ khách hàng trong sự kiện và giải trí
 • Nhập môn về sự kiện
 • Nhập môn dịch vụ giải trí
 • Hoạch định sự kiện
 • Tiếp thị sự kiện & giải trí
 • Quản trị bán dịch vụ sự kiện
 • Quản trị rủi ro sự kiện
 • Quản trị dự án
 • Kiến tập (Học kỳ doanh nghiệp)
Tự chọn
 • Vãng hồi dịch vụ
 • Quản trị dịch vụ giải trí
 • Quản trị sự kiện đặc biệt
 • Quản trị liên văn hóa
 • Hành vi khách hàng ngành sự kiện và giải trí
 • Quản trị xếp hàng
 • Quản trị Câu lạc bộ
 • Quản trị thu mua trong sự kiện
 • CNTT trong sự kiện và dịch vụ giải trí
 • Quản trị phương tiện
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
 • Chuyên đề tốt nghiệp
Tổng số tín chỉ: 66 tín chỉ
Nhân viên hoặc giám sát các vị trí (Executive or Leader/Supervisor):
 • Kế hoạch dự án sự kiện du lịch văn hóa
 • Điều hành sự kiện
 • Tổ chức dịch vụ giải trí
 • Sáng tạo trải nghiệm
 • Tư vấn chương trình giải trí
 • Sale sự kiện và dịch vụ giải trí
 • Khai thác tài trợ

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM