Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Ngân hàng (hướng nghiên cứu)

Ngân hàng

Chương trình đào tạo Ngân hàng theo hướng nghiên cứu được thiết kế dựa trên nền tảng chương trình của các trường đại học nổi tiếng, thuộc top 100 trên thế giới. Giá trị cốt lõi và nổi bật của chương trình mang lại cho người học không chỉ phù hợp với trình độ đào tạo trên thế giới mà còn khả năng bắt kịp xu hướng nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có năng lực chất lượng cao cho xã hội, chương trình đào tạo cung cấp kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và được cập nhật phù hợp với xu hướng nghiên cứu trong điều kiện kinh tế thế giới hiện đại và công nghệ số.

Nội dung chủ yếu của chương trình là cung cấp các kiến thức nâng cao về tài chính và ngân hàng và phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng giúp cho người học nắm bắt xu hướng nghiên cứu trên thế giới trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Bên cạnh đó người học có khả năng vận dụng lý thuyết để phân tích vấn đề một cách sáng tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ và sử dụng thuần thục các kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu học thuật, xử lý và giải quyết vấn đề.

Với kiến thức và kỹ năng đạt được, sau khi tốt nghiệp người học có khả năng trở thành chuyên gia nghiên cứu về tài chính -ngân hàng, có khả năng công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế. Đồng thời trở thành nhà quản lý cấp cao, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại ngân hàng thương mại, các định chế tài chính khác, các tập đoàn, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, các cơ sở giáo dục và nghiên cứu. Đồng thời người học có thể thích nghi nhanh trong môi trường làm việc năng động trong nước và toàn cầu.

Đối tượng người học

Theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

I. Kiến thức chung: 8 tín chỉ

 • Triết học 
 • Ngoại ngữ 

II. Kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành

 • Thị trường và các định chế tài chính nâng cao 
 • Chính sách tiền tệ nâng cao 
 • Ngân hàng thương mại hiện đại 
 • Ngân hàng quốc tế nâng cao
 • Quản trị định chế tài chính và hiệp ước Basel 

Kiến thức chuyên ngành tự chọn

 • Tài chính cá nhân 
 • Lập kế hoạch và giám sát tài chính 
 • Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay 
 • Ngân hàng đầu tư 
 • Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng 
 • Quản trị dự án đầu tư 
 • Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro 
 • Đạo đức trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng 
 • Ngân hàng kỹ thuật số 
 • Công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa 
 • Tài chính phi tập trung 
 • Tài chính toàn diện 
 • Tài chính thích ứng 
 • Xử lý dữ liệu ứng dụng Python 

III. Luận văn: 14 tín chỉ

 • Chuyên đề nghiên cứu 
 • Thiết kế nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng 
 • Phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực ngân hàng 
 • Kinh tế học ngân hàng 

Tổng cộng: 61 tín chỉ

Chuẩn đầu ra Kiến thức (Knowledge)

 • Vận dụng các lý thuyết kinh tế và đạo đức kinh doanh trong nghiên cứu lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
 • Phân tích và đánh giá các xu hướng nghiên cứu về thị trường và quản trị các định chế tài chính.
 • Vận dụng và sáng tạo trong nghiên cứu các vấn đề liên quan đến các hoạt động của các ngân hàng trong thời đại công nghệ số.
 • Vận dụng và sáng tạo trong nghiên cứu liên quan đến quản trị điều hành và quản tri rủi ro các định chế tài chính theo chuẩn mực quốc tế.
 • Vận dụng và sáng tạo trong thiết kế nghiên cứu, phương nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Chuẩn đầu ra Kỹ năng (Skills)

 • Thuần thục kỹ năng phân tích dữ liệu lớn và xử lý vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng một cách khoa học, sáng tạo.
 • Thành thạo các kỹ năng phản biện và thể hiện được khả năng nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
 • Kỹ năng truyền đạt tri thức và đưa ra giải pháp một cách sáng tạo trong nghiên cứu.
 • Sử dụng ngoại ngữ thuần thục trong nghiên cứu học thuật và chuyên môn (năng lực ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).

Chuẩn đầu ra Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Thái độ chủ động, chịu trách nhiệm trong công việc và coi trọng giá trị đạo đức trong nghiên cứu và nghề nghiệp.
 • Tiếp thu tinh thần thượng tôn pháp luật trong nghiên cứu và nghề nghiệp.
 • Tiếp thu tinh thần tự học, nghiên cứu và học tập suốt đời.

Ngân hàng thương mại: Chuyên gia nghiên cứu, quản lý cấp trung và cao

 • Thẩm định dự án, Quản Lý nguồn vốn, Hỗ trợ tín dụng, Thanh toán quốc tế, Kinh doanh ngoại hối, Quản lý rủi ro,

Công ty tài chính: Chuyên gia nghiên cứu, quản lý cấp trung và cao

 • Quản lý dự án, Cho thuê tài chính, Phân tích đầu tư tài chính, Quản lý danh mục đầu tư

Công ty chứng khoán: Chuyên gia nghiên cứu, quản lý cấp trung và cao

 • Quản lý môi giới, Quản lý tự doanh, Chứng khoán phái sinh, phân tích chứng khoán,

Quản lý danh mục đầu tư Doanh nghiệp: Chuyên gia, quản lý cấp trung và cao

 • Quản lý kinh doanh, Kiểm soát nội bộ..

Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan thuế, Kho bạc và cơ quan quản lý Nhà nước: Chuyên gia nghiên cứu, quản lý cấp trung và cao

 • Thanh tra, giám sát các NHTM và định chế tài chính, Quản lý thuế, Quản lý thu, chi NSNN…

Cơ sở đào tạo, Trung tâm đào tạo: Giảng dạy và nghiên cứu

 • Giảng dạy và nghiên cứu về tài chính – ngân hàng