Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Chuyên ngành Ngân hàng (hướng nghiên cứu)

Ngân hàng

Chương trình đào tạo Ngân hàng theo hướng nghiên cứu được thiết kế dựa trên nền tảng chương trình của các trường đại học nổi tiếng, thuộc top 100 trên thế giới. Giá trị cốt lõi và nổi bật của chương trình mang lại cho người học không chỉ phù hợp với trình độ đào tạo trên thế giới mà còn khả năng bắt kịp xu hướng nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Với mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực có năng lực chất lượng cao cho xã hội, chương trình đào tạo cung cấp kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và được cập nhật phù hợp với xu hướng nghiên cứu trong điều kiện kinh tế thế giới hiện đại và công nghệ số.

Nội dung chủ yếu của chương trình là cung cấp các kiến thức nâng cao về tài chính và ngân hàng và phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng giúp cho người học nắm bắt xu hướng nghiên cứu trên thế giới trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Bên cạnh đó người học có khả năng vận dụng lý thuyết để phân tích vấn đề một cách sáng tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ và sử dụng thuần thục các kỹ năng cần thiết trong nghiên cứu học thuật, xử lý và giải quyết vấn đề.

Với kiến thức và kỹ năng đạt được, sau khi tốt nghiệp người học có khả năng trở thành chuyên gia nghiên cứu về tài chính -ngân hàng, có khả năng công bố bài báo trên các tạp chí quốc tế. Đồng thời trở thành nhà quản lý cấp cao, có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại ngân hàng thương mại, các định chế tài chính khác, các tập đoàn, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, các cơ sở giáo dục và nghiên cứu. Đồng thời người học có thể thích nghi nhanh trong môi trường làm việc năng động trong nước và toàn cầu.

Theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.