Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Chương trình Thạc sĩ Tài chính công UEH: Kiến tạo lộ trình thăng tiến trong quản lý

Với định hướng đa dạng hóa cơ hội nghề nghiệp của học viên, chương trình Thạc sĩ Kinh tế – chuyên ngành Tài chính công UEH được thiết kế nhằm tăng cường năng lực chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người học trong quản lý tài chính công, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức và đơn vị trong bối cảnh quản lý nền kinh tế số và mục tiêu phát triển bền vững.

Song song với đào tạo kiến thức chuyên ngành, chương trình quan tâm đến phát huy tư duy khoa học, biết ứng dụng một cách sáng tạo các kết quả nghiên cứu khoa học, các lý thuyết và kỹ thuật khác nhau để phân tích, phát hiện, ra quyết định và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong lĩnh vực tài chính khu vực công.

Chương trình góp phần cải thiện khả năng ngoại ngữ cho người học, tư duy làm việc độc lập – sáng tạo – năng động gắn với trách nhiệm giải trình và năng lực hợp tác – lãnh đạo nhóm, cập nhật kiến thức công nghệ thông tin ứng dụng quản lý khu vực công, cùng với khả năng thích ứng với những thách thức và thay đổi môi trường. Học viên tốt nghiệp chương trình, vì thế, có sự tự tin hội nhập vào thị trường lao động với nhiều lựa chọn việc làm hấp dẫn ở khu vực công và tư, tập đoàn đa quốc gia, cơ sở giáo dục, và các tổ chức phi chính phủ.

Điểm nổi bật của chương trình đào tạo 

Chương trình thạc sĩ Tài chính công được xây dựng trên cơ sở ứng dụng các kỹ thuật quản trị tài chính hiện đại của khu vực tư vào quản trị tài chính khu vực công một cách linh hoạt phù hợp với các đặc điểm của khu vực công, đồng thời chương trình cũng tích hợp được yêu tố chuyển đổi số và mục tiêu phát triển bền vững nên cơ hội và vị trí việc làm của học viên sau khi hoàn tất chương trình rất đa dạng.

Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp các học viên có thể làm việc ở các vị trí quản lý hoặc chuyên viên cao cấp ở các cơ quan tài chính từ trung ương đến địa phương (Bộ tài chính, Sở tài chính, Phòng tài chính), Cơ quan thuế (Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế), Kho bạc Nhà nước, cơ quan Hải quan từ trung ương đến địa phương, bộ phận tài chính trong các tổ chức công thuộc các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra, học viên vẫn có thể làm việc trong các tổ chức tư nhân có nhu cầu tích hợp các vấn đề chính sách vào trong chiến lược kinh doanh của tổ chức, đặc biệt là các dự án hợp tác công tư, các công ty đào tạo và tư vấn về tài chính công và chính sách công.

Đối tượng tham gia xét tuyển:

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) các ngành:

  • Kinh tế
  • Kinh doanh và quản lý

Nếu không thuộc các khối trên thí sinh phải học bổ sung kiến thức các môn: Toán cao cấp; Xác suất thống kê; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Quản trị học; Nguyên lý tài chính – ngân hàng.

► Xem thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2022 tại đây.

► Mọi thắc mắc về chương trình đào tạo xin vui lòng liên hệ: PGS.TS. Diệp Gia Luật – ĐT: 0918134646 – Email: gialuat@ueh.edu.vn

► Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2/2022 liên hệ: 

Viện Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

  • Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 3829.5437- nhấn tiếp số nội bộ: ext 16, 20, 21, 23, 24, 25
  • Website: http://sdh.ueh.edu.vn

Tin ảnh: Khoa Tài chính, Phòng Marketing – Truyền thông

ĐỐI TƯỢNG HƯỚNG NGHIỆP

SỰ KIỆN TUYỂN SINH