Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học, hình thức đào tạo chính quy, đợt tháng 12 năm 2023

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Hạn cuối đăng ký xét tuyển: Ngày 8/12/2023

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY