Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công (Executive MPM) năm 2024

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển & Thi tuyển

– Hạn nộp hồ sơ: Ngày 23/02/2024

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY