Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

– Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển & Xét tuyển

– Hạn nộp hồ sơ: Ngày 17/11/2023

→ Xem Thông báo tuyển sinh chi tiết tại ĐÂY