Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Tư vấn chương trình Chất lượng cao – Chuyên ngành Tài chính

Link Google Meet: https://meet.google.com/pxz-qqxf-ioi

Thầy/cô tư vấn trực tuyến

  • TS. Lê Đạt Chí – Phó Trưởng Khoa Tài chính
  • TS. Quách Doanh Nghiệp – Giảng viên, Giám đốc chương trình
  • ThS. Nguyễn Triều Đông – Giảng viên, Bí thư Đoàn Khoa