Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Hội thảo trực tuyến “Decode” chuyên ngành Quản trị Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Link tham gia trực tuyến: https://meet.google.com/mnh-buug-ktt

Khách mời đồng hành:

  • Thầy Huỳnh Phước Nghĩa – Phó Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo.
  • Ông Nguyễn Tuấn Minh – Giám đốc Dữ liệu và Phân tích, One Mount Group.
  • Bà Lê Thị Kim Cư – Cựu Giám đốc điều hành Redder Dentsu.
  • Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Tổng Giám đốc Nhân Tài và Văn hóa Doanh Nghiệp, Mekong Capital.