Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Về chương trình Văn bằng 2

UEH là Đại học mang đến cho người học môi trường giáo dục theo chuẩn quốc tế, hướng đến đa ngành và phát triển bền vững. Đội ngũ giảng dạy có kinh nghiệm lâu năm và chuyên môn cao, sẽ mang đến cho người học nhiều kiến thức bổ ích và dễ dàng áp dụng vào thực tế.

Chương trình tiên tiến quốc tế hệ Văn bằng 2 đại học chính quy gồm các chương trình khối ngành gần, cùng khối ngành và chương trình khối ngành xa.

Chương trình đào tạo gồm các Ngành/Chuyên ngành:

THÔNG BÁO MỚI

THÔNG TIN QUAN TRỌNG