Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH tuyển sinh Khóa K2023 VB1/TP3b – Văn bằng 1 Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2023

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh Khóa K2023 VB1/TP3b – Văn bằng 1 Đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 7 năm 2023, cụ thể như sau:

Các chương trình đào tạo tuyển sinh

TT Chương trình đào tạo Ngành
I. Lĩnh vực nhân văn
1 7220201 Tiếng Anh thương mại Ngôn ngữ Anh
II. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi
2 7310104 Thẩm định giá và Quản trị tài sản Kinh tế đầu tư
III Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý
3 7340101 Quản trị Quản trị kinh doanh
4 7340120 Kinh doanh quốc tế Kinh doanh quốc tế
5 7340115 Marketing Marketing
6 7340201 Tài chính Tài chính – Ngân hàng
7 7340201 Ngân hàng
8 7340201 Quản trị Hải quan – Ngoại thương
9 7340301 Kế toán doanh nghiệp Kế toán
10 7340404 Quản trị nhân lực Quản trị nhân lực
11 7340122 Thương mại điện tử Thương mại điện tử
12 7340403 Quản lý công Quản lý công
IV Lĩnh vực Pháp luật
13 7380107 Luật kinh doanh Luật kinh tế
V Lĩnh vực Máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật
14 7510605 Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
VI Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
15 7810201  Quản trị khách sạn Quản trị khách sạn

– Đối tượng: Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và những năm trước;

– Chương trình đào tạo: từ 120-125 tín chỉ, kéo dài khoảng 4 năm bao gồm cả thực tập và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (trong thời gian đào tạo, sinh viên phải hoàn thành chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học theo quy định). Thí sinh tham khảo chương trình đào tạo tại: go.ueh.edu.vn/ctdtvb1;

– Được học tập chương trình đào tạo tiên tiến, giáo trình thống nhất và đội ngũ giảng viên chất lượng của UEH.

– Chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, giảng viên…: như Chính quy;

– Hình thức xét tuyển: Điểm cả năm lớp 12 hoặc trung bình 5 học kỳ (HKI, HKII năm lớp 10; HKI, HKII năm lớp 11; HKI năm lớp 12);

– Điểm trúng tuyển hợp lý;

– Có thể học vượt.

– Cơ hội vừa đi học vừa đi làm, phù hợp với các thí sinh không có điều kiện theo học tập các khóa học tập chính quy;

– Sinh viên hội đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp với học vị CỬ NHÂN do UEH cấp;

– Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018 đã có hiệu lực thi hành: Hiện nay không phân biệt các loại hình đào tạo (Chính quy, Vừa làm vừa học…) và trên bằng tốt nghiệp không thể hiện loại hình đào tạo;

– Với văn bằng tốt nghiệp này, người học có cơ hội được tiếp tục học ở trình độ cao hơn: Thạc sĩ và Tiến sĩ; Người học tốt nghiệp ngành Luật có thể tiếp tục học các lớp Kỹ năng hành nghề Luật sư, Công chứng…

– Có điều kiện tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, …. thích ứng yêu cầu công việc thời hội nhập.

– Đăng ký học ngay tại go.ueh.edu.vn/thpt

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Stt Nội dung Thời gian
1 Đăng ký tuyển sinh và nộp hồ sơ Từ ngày ra thông báo đến 20/7/2023
2 Thông báo kết quả xét tuyển Dự kiến 16g30 ngày 01/8/2023
3 Thời gian khai giảng (dự kiến) Tháng 8/2023
4 Thời gian bắt đầu học chính thức Tháng 8/2023 (sẽ có thông báo khi khai giảng)

Thông báo tuyển sinh chi tiết tại đây