Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023: Ngành học đi ngược số đông: Vận hành doanh nghiệp và nền kinh tế cùng Thẩm định giá và Quản trị tài sản

Tài sản là một nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước, doanh nghiệp, và cá nhân. Tài sản không chỉ được xem là “vốn đầu vào” để tạo nên các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ với giá trị gia tăng cao hơn mà còn là “mục tiêu” mà các quốc gia, doanh nghiệp, và cá nhân hướng đến. Chính vì vậy, khi nền kinh tế ngày một phát triển, vai trò và nhu cầu thẩm định giá và quản trị các loại hình tài sản cũng ngày một tăng cao. Đó cũng là lý do mà ngành và nghề “Thẩm định giá và Quản trị tài sản”, mặc dù ít được chú ý nhưng lại luôn có nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

Năm 2023 đánh dấu chặng đường 57 năm phát triển ngành giá tại Việt Nam và 47 năm tại UEH. Trong gần hai thập kỷ qua, hoạt động thẩm định giá và quản trị tài sản đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Dù là Nhà nước hay doanh nghiệp, cá nhân đều luôn muốn biết giá trị của các loại tài sản để quản lý hoặc đầu tư. Chúng ta cũng luôn muốn quản trị các tài sản mà chúng ta đang có sao cho hiệu quả nhất với giá trị gia tăng được tạo ra cao nhất. Thẩm định viên/quản trị viên tài sản chuyên nghiệp không thể thiếu để vận hành doanh nghiệp và nền kinh tế. Chương trình Thẩm định giá và quản trị tài sản là một lựa chọn nghề nghiệp đáng cân nhắc.

Nét nổi bật của chương trình đào tạo là đào tạo theo hướng ứng dụng. Khi ra trường, bạn có thể lập tức bắt tay ngay vào công việc mà không phải lo lắng về việc nhà tuyển dụng phải đào tạo lại. Để làm được điều này, nhà trường đã luôn cố gắng thiết kế chương trình nhằm đảm bảo việc giảng dạy phải gắn chặt với thực tế. Rèn luyện các kỹ năng, biết cách ứng dụng lý thuyết vào công việc thực tiễn là yêu cầu được nhấn mạnh trong suốt các học phần mà bạn sẽ đồng hành sau này.

Chọn học chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản tại UEH

Thuộc ngành Kinh tế đầu tư, chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản lấy nghiệp vụ Thẩm định giá và Quản trị làm trọng tâm để sinh viên có thể vận các dụng nghiệp vụ này cho các chủ thể khác nhau. Do đó, các kiến thức – không chỉ là tài chính mà còn có cả các – đều là những kiến thức đầu vào quan trọng, đào tạo cho sinh viên sau này trở thành một Thẩm định viên về giá và/hoặc Quản trị viên tài sản. Các kiến thức, năng lực được đào tạo tập trung các khía cạnh: 

 • Nhóm các kiến thức liên quan đến tài chính, kinh tế học (và phân tích kinh tế), thống kê, kinh tế lượng, luật, xây dựng, và kế toán, kiểm toán;
 • Các phương pháp, mô hình để xác định giá trị tài sản; 
 • Cách thức quản trị tài sản ở 4 chủ thể tài sản, bao gồm bất động sản, động sản, doanh nghiệp, và tài sản vô hình; 
 • Các kiến thức bổ trợ về kinh tế đầu tư; 
 • Cách thức cập nhật mới mô hình thẩm định giá, quản trị tài sản mới theo sự thay đổi của thị trường; 
 • Thực hành và cập nhật kiến thức thực tế từ các chuyên gia đến từ tổ chức, doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm tại đây.

Thẩm định giá và quản trị tài sản là nghề nghiệp với chuyên môn cao, gắn liền với các tiêu chuẩn hành nghề quốc tế. Chương trình đào tạo được thiết kế theo đúng các tiêu chuẩn Pháp luật Việt Nam cũng như các yêu cầu, nội dung của các nước phát triển trên thế giới. Các môn học với nội dung, giáo trình được cập nhật liên tục theo thị trường và sự thay đổi của các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam.

Cơ hội nghề nghiệp và phát triển của nguồn nhân lực lĩnh vực Thẩm định giá và Quản trị tài sản của UEH  

Sinh viên chuyên ngành Thẩm định giá và Quản trị tài sản của UEH luôn được thị trường lao động đánh giá rất cao do có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn đa dạng từ các tình huống thực tế, kỹ năng tốt và thái độ nghiêm túc, chỉn chu. 100% sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành đều có việc làm. Không những thế, các bạn sinh viên chuyên ngành còn có cơ hội tham gia kiến tập, thực tập tại các Doanh nghiệp có ký kết hợp tác với nhà trường. Xuyên suốt quá trình học tập là các buổi học tập, tham quan, ngoại khoá thực tế cùng các anh chị cựu sinh viên. Quan trọng hơn, khi tốt nghiệp, sinh viên chuyên ngành Thẩm định giá và Quản trị tài sản sẽ đủ điều kiện cần để 3 năm sau thi lấy Thẻ Thẩm định viên về giá của Bộ Tài chính (theo Thông tư 46/2014/TT-BTC). Vì vậy, sau khi tham gia chương trình đào tạo, sinh viên sẽ đáp ứng ngay được yêu cầu của xã hội và có thể tham gia công tác tại các đơn vị như:

Khu vực nhà nước: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá), Bộ Xây dựng (Cục Quản lý nhà ở và thị trường BĐS), Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Quản lý đất đai), Sở Tài chính các Tỉnh/TP (Ban Vật giá), Sở Xây dựng các Tỉnh/TP, Sở Tài nguyên và Môi trường các Tỉnh/TP (Phòng Quản lý đất đai).

Khu vực tư nhân: Các công ty Thẩm định giá trong nước (hơn 200 công ty tại Việt Nam), Các công ty Thẩm định giá nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam (Big-4), Các Ngân hàng (Phòng/Ban định giá tài sản bảo đảm), Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC) thuộc các Ngân hàng, Các công ty Kiểm toán trong nước (Bộ phận TĐG doanh nghiệp và TSVH), Các công ty Kiểm toán nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam (Big-4), Các công ty Bảo hiểm (Bộ phận Định giá bồi thường thiệt hại), Các công ty Chứng khoán (Bộ phận Đầu tư và Định giá tài sản tài chính), Các công ty phát triển bất động sản, Quỹ Đầu tư trong và ngoài nước đang có mặt tại Việt Nam, 

Hội thảo Thẩm định giá thường niên năm 2022 do Bộ môn Thẩm định giá kết hợp cùng với Bộ môn Kế hoạch – Đầu tư – Phát triển và Trung tâm Kinh tế, Luật và Quản lý (CTELG) tổ chức ngày 12/11/2022, quy tụ hơn 60 đại biểu là nhà nghiên cứu, giảng viên, chủ tịch, tổng giám đốc và thẩm định viên tại các công ty thẩm định giá, các giám đốc bộ phận tư vấn định giá của các công ty kiểm toán, quỹ đầu tư, ngân hàng. 

 • Mã trường: KSA – Học tại TP.HCM 
 • Mã đăng ký xét tuyển: 7310104_02
 • Chỉ tiêu: 100
 • Phạm vi tuyển sinh: cả nước
 • Đăng ký xét tuyển vào chương trình Thẩm định giá và quản trị tài sản ngay: https://xettuyenk49.ueh.edu.vn/ 

________________

THÔNG TIN VÀ BỘ CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP UEH:

Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông UEH, Khoa Kinh tế.