Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản (Chương trình Tiếng Việt)

Thẩm định giá và Quản trị tài sản

Chương trình đào tạo Thẩm định giá và Quản trị tài sản thuộc ngành Kinh tế đầu tư có mục tiêu chung là giúp người học có kiến thức chuyên môn cao và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo trong lĩnh vực thẩm định giá và quản trị tài sản.

Mã đăng ký xét tuyển: 7310104_02

Chỉ tiêu: 100

Loại hình đào tạo

Chương trình tiên tiến

Là những chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên TOP 200 Đại học hàng đầu thế giới; tham vấn bởi các chuyên gia hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và được rà soát chất lượng định kỳ 2 – 5 năm/lần.  

Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY

Đối tượng người học
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát
 • Tiếng Anh chuyên ngành 1 (CELG_ECO)
 • Tiếng Anh chuyên ngành 2 (CELG_ECO)
 • Nhập môn tâm lý học
 • Phát triển bền vững
 • Tư duy thiết kế
 • Kinh tế vi mô 
 • Kinh tế vĩ mô 
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ

Kiến thức cơ sở nhóm ngành
 • Kinh tế vi mô ứng dụng
 • Kinh tế vĩ mô ứng dụng
 • Kinh tế lượng ứng dụng
 • Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế 
Kiến thức cơ sở ngành
 • Kinh tế phát triển
 • Kinh tế học tài chính
 • Nguyên lý thẩm định giá
 • Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
 • Phân tích dự án đầu tư
 • Phân tích và quản lý đầu tư
 • Thực hành quản trị dự án
 • Thực hành thể hiện trực quan dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý
Kiến thức chuyên ngành
 • Pháp luật về TĐG
 • Kinh tế học trong TĐG DN
 • Thẩm định giá bất động sản
 • Thẩm định giá máy – thiết bị
 • Thẩm định giá doanh nghiệp
 • Thẩm định giá tài sản vô hình 
 • Quản trị tài sản bất động sản
 • Quản trị tài sản trí tuệ
Kiến thức chuyên ngành tự chọn
 • Thẩm định giá đầu tư
 • Phát triển bất động sản
 • Kinh tế học trong TĐG DN
 • Kinh tế vĩ mô ứng dụng

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ

1. Kiến thức:
 • Áp dụng một cách hệ thống kiến thức về ngoại ngữ, tin học, kiến thức kinh tế, chính trị, xã hội phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và tác nghiệp trong lĩnh vực thẩm định giá và quản trị tài sản.
 • Áp dụng các kiến thức về luật, kế toán tài chính trong việc thẩm định giá và quản trị các loại hình tài sản.
 • Áp dụng thành thạo các phương pháp thẩm định giá tài sản tại các loại hình doanh nghiệp khác nhau.
 • Lập kế hoạch hiệu quả cho quy trình thẩm định giá và quản trị tài sản trong các tổ chức kinh tế khác nhau.
 • Đánh giá các thông tin và giả định liên quan đến tài sản và thị trường để lựa chọn phương pháp thẩm định giá và xây dựng chiến lược quản trị tài sản phù hợp.
 • Áp dụng được các kiến ​​thức cơ bản về máy tính, bao gồm hệ điều hành, phần cứng, phần mềm và mạng theo đúng chuẩn toàn cầu (Thể hiện qua bằng IC3)
2. Kỹ năng:
 • Biết lắng nghe, truyền đạt rõ ràng, giao tiếp tự tin hiệu quả thông qua viết, trình bày, thảo luận và sử dụng Tiếng Anh tốt trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Có khả năng hoàn thành độc lập quy trình thẩm định giá và quản trị tài sản. 
 • Có khả năng giải thích và bảo vệ  cho các kết quả và báo cáo thẩm định giá.
 • Có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động thẩm định giá và quản trị tài sản, góp phần đổi mới và cải tiến liên tục trong công việc và cuộc sống.
 • Có khả năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
 • Sử dụng thuần thục ngoại ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp (nghe, nói, đọc viết) ở mức năng lực 3/6 – Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân và tinh thần cống hiến.
 • Tiếp thu các kiến thức liên quan đến các lĩnh vực mới hoặc có liên quan ngành nghề trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp, có tinh thần học tập suốt đời.
 • Coi trọng giá trị sự khác biệt, đa dạng và tôn trọng sự khác biệt trong xã hội.
 • Có khả năng làm việc hiệu quả và tự chịu trách nhiệm khi làm việc độc lập và làm việc nhóm 
 • Có khả năng tổ chức và lãnh đạo nhóm, hợp tác tốt với mọi người để xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả.
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội trong nước và ngoài nước, các ngành, các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế với tư cách chuyên viên thẩm định giá.

Cụ thể: 
 • Sinh viên có thể làm việc ở các Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tư pháp, Cục quản lý giá và các Sở ban ngành tương ứng.
 • Sinh viên có thể làm việc ở các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước như các doanh nghiệp thẩm định giá, hiệp hội thẩm định giá, hiệp hội bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp khoa học-công nghệ, các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty kiểm toán.
 • Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm vị trí giảng viên, giáo viên ở các trường đại học, viện và cơ sở đào tạo chuyên ngành thẩm định giá.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM