Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Thẩm định giá và Quản trị tài sản (Chương trình Chuẩn)

Thẩm định giá và Quản trị tài sản

Chương trình đào tạo Thẩm định giá và Quản trị tài sản thuộc ngành Kinh tế đầu tư có mục tiêu chung là giúp người học có kiến thức chuyên môn cao và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo trong lĩnh vực thẩm định giá và quản trị tài sản.

Mã đăng ký xét tuyển: 7310104_02

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM