Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy Khóa 46 – năm 2020 (Mã trường: KSA)

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 5.000 chỉ tiêu.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TT

Chương

trình

Ngành

Chuyên ngành

Mã đăng ký xét tuyển

Tổ hợp

xét tuyển

Chỉ tiêu

1

ĐẠI TRÀ, CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO

Ngành Kinh tế – Kinh tế đầu tư

7310101

A00, A01, D01, D07

550

– Quản lý nguồn nhân lực
– Thẩm định giá
– Bất động sản
– Kinh tế học ứng dụng
– Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp
– Kinh tế chính trị

2

Ngành Quản trị kinh doanh – Quản trị

7340101

A00, A01, D01, D07

600

– Quản trị chất lượng
– Quản trị khởi nghiệp

3

Ngành Kinh doanh quốc tế – Ngành Kinh doanh quốc tế

7340120

A00, A01, D01, D07

450

– Chuyên ngành Ngoại thương

4

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

7510605

A00, A01, D01, D07

50

5

Ngành Kinh doanh thương mại

7340121

A00, A01, D01, D07

150

6

Ngành Marketing

7340115

A00, A01, D01, D07

200

7

Ngành Tài chính – Ngân hàng – Tài chính công

7340201

A00, A01, D01, D07

950

– Quản lý thuế
– Ngân hàng
– Tài chính
– Thị trường chứng khoán
– Đầu tư tài chính
– Ngân hàng đầu tư
– Ngân hàng quốc tế
– Thuế trong kinh doanh
– Quản trị hải quan – ngoại thương

8

Ngành Bảo hiểm

7340204

A00, A01, D01, D07

50

9

ĐẠI TRÀ, CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO

Ngành Tài chính quốc tế

7464664_td

A00, A01, D01, D07

50

10

Ngành Kế toán – Kế toán công

7340301

A00, A01, D01, D07

750

– Kế toán doanh nghiệp
– Kiểm toán

11

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – Quản trị lữ hành

7810103

A00, A01, D01, D07

50

12

Ngành Quản trị khách sạn – Quản trị khách sạn

7810201

A00, A01, D01, D07

100

– Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

13

Ngành Toán kinh tế – Toán tài chính

7310108

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

100

– Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

14

Ngành Thống kê kinh tế – Thống kê kinh doanh

7310107

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

50

15

Ngành Hệ thống thông tin quản lý – Hệ thống thông tin kinh doanh

7340405

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

150

– Thương mại điện tử
– Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

16

Ngành Khoa học dữ liệu

7480109

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

50

17

Ngành Kỹ thuật phần mềm – Công nghệ phần mềm

7480103

A00, A01, D01, D07

Toán hệ số 2

50

18

Ngành Ngôn ngữ Anh – Tiếng Anh thương mại

7220201

D01, D96

Tiếng Anh hệ số 2

150

19

Ngành Luật – Luật kinh doanh

7380101

A00, A01, D01, D96

150

– Luật kinh doanh quốc tế

20

Ngành Quản lý công

7340403

A00, A01, D01, D07

50

21

Chuyên ngành Quản trị bệnh viện

7340101_01

A00, A01, D01, D07

50

22

CỬ NHÂN TÀI NĂNG (Giảng dạy bằng tiếng Anh)

Quản trị kinh doanh – Quản trị

– Kế toán

– Marketing

– Tài chính

– Kinh doanh quốc tế

7340101_02

A00, A01, D01, D07

250

Tổ hợp xét tuyển:

– Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

– Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

– Tổ hợp D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh.

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH, gồm 03 phương thức:

1. Xét tuyển thẳng

Chương trình đại trà,

chương trình Cử nhân chất lượng cao

Chương trình Cử nhân tài năng

(Giảng dạy bằng tiếng Anh)

Chỉ tiêu

30% chỉ tiêu theo ngành

100 chỉ tiêu

Đối tượng (ĐT), điều kiện

– ĐT1: Theo Quy định của Bộ GD&ĐT

– ĐT2: Học sinh Giỏi 03 năm THPT lớp 10,11,12 và tốt nghiệp THPT năm 2020

– ĐT1: Theo Quy định của Bộ GD&ĐT và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12 từ 8.0 trở lên.

– ĐT 2: Học sinh Giỏi 03 năm THPT lớp 10,11,12, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên hoặc điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12 từ 8.0 trở lên và tốt nghiệp THPT năm 2020.

Cách xét tuyển

1. ĐT1: Xét theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. ĐT2:

– Điểm xét tuyển là tổng điểm quy đổi (1) từ các tiêu chí sau:

+ Học sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh Giỏi THPT cấp tỉnh, cấp thành phố các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Tin học.

Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển thẳng) đạt IELTS 6,0 (hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm) trở lên.

Điểm trung bình học lực từng năm lớp 10,11,12.

+ Học sinh trường THPT chuyên/năng khiếu

Cách xét tuyển như Chương trình đại trà, chương trình Cử nhân chất lượng cao

Nguyên tắc xét tuyển

1. Nguyên tắc chung: Xét ưu tiên từ đối tượng 1 đến đối tượng 2.

2. Nguyên tắc xét tuyển cho từng đối tượng

– ĐT1: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– ĐT2: Điểm xét tuyển là tổng điểm các tiêu chí (sau đây gọi là điểm xét tuyển), xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Điểm trung bình môn Toán lớp 12; 2. Điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12.

Nguyên tắc xét tuyển như Chương trình đại trà, chương trình Cử nhân chất lượng cao

(1) Bảng điểm quy đổi các tiêu chí được quy định chi tiết trong Đề án tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020

2. Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực

Chương trình đại trà,

chương trình Cử nhân chất lượng cao

Chương trình Cử nhân tài năng

(Giảng dạy bằng tiếng Anh)

Chỉ tiêu

10% chỉ tiêu theo ngành

100 chỉ tiêu

Đối tượng Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2020 và tốt nghiệp THPT

(Đăng ký tại Cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Quốc gia TP.HCM:  https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/home.action)

Học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên và tham gia kỳ thi đánh giá năng lực (bằng tiếng Anh) của Viện Đào tạo Quốc tế thuộc Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức năm 2020 và tốt nghiệp THPT.
Nguyên tắc xét tuyển Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia TP.HCM), xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Điểm trung bình môn Toán lớp 12; 2. Điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12. Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Viện Đào tạo Quốc tế), xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Điểm trung bình môn Toán lớp 12; 2. Điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12.

3. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2020

3.1. Chỉ tiêu

Chương trình đại trà,

chương trình Cử nhân chất lượng cao

Chương trình Cử nhân tài năng

(Giảng dạy bằng tiếng Anh)

Chỉ tiêu

60% chỉ tiêu theo ngành

50 chỉ tiêu

3.2. Điều kiện tham gia xét tuyển chung: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GD&ĐT; tham gia Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của UEH.

3.3. Nguyên tắc xét tuyển chung

– Điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành xét tuyển bằng nhau đối với các tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân (quy đổi trong trường hợp tổ hợp xét tuyển có bài thi/môn thi tính hệ số), theo Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành.

– Đối với từng ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

– Nếu thí sinh đã trúng tuyển 01 nguyện vọng, sẽ không xét nguyện vọng tiếp theo.

– UEH chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) hay điểm thi bảo lưu năm trước của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi KHTN, KHXH theo quy định tại Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT hiện hành.

3.4. Tiêu chí phụ trong xét tuyển: Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự như sau: 1. Kết quả bài thi Toán, 2. Kết quả bài thi tiếng Anh, 3. Thứ tự nguyện vọng.

Lưu ý: Đối với Chương trình Cử nhân tài năng, sau khi trúng tuyển, Viện Đào tạo quốc tế (ISB) sẽ kiểm tra trình độ tiếng Anh (tương đương IELTS 5.5). Trường hợp thí sinh không đủ điều kiện tiếng Anh, ISB sẽ tổ chức bồi dưỡng cho sinh viên, học phí 5.000.000đ/90 giờ/lớp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Chương trình đại trà: Sau 02 học kỳ, sinh viên sẽ được xét vào một trong các chuyên ngành thuộc ngành trúng tuyển, căn cứ vào nguyện vọng, chỉ tiêu và kết quả học tập.

2. Chương trình Cử nhân chất lượng cao

2.1. Chỉ tiêu: 500 chỉ tiêu

2.2. Điều kiện

+ Thí sinh trúng tuyển vào UEH thuộc 08 ngành (không phân biệt phương thức trúng tuyển): Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Luật.

+ Đạt điều kiện đầu vào tiếng Anh chương trình Cử nhân chất lượng cao được quy định tại Cổng tuyển sinh: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/.

2.3. Ngành/chuyên ngành đào tạo: Kinh tế đầu tư, Thẩm định giá, Kinh doanh thương mại, Marketing, Kiểm toán, Luật kinh doanh, Quản trị(*), Kinh doanh quốc tế(*), Ngoại thương(*), Tài chính(*), Ngân hàng(*), Kế toán doanh nghiệp(*).

(*) Ngành/Chuyên ngành có chương trình đào tạo bằng tiếng Anh

2.4. Phương thức xét tuyển: Thí sinh đăng ký học chương trình Cử nhân chất lượng cao (CLC) tương ứng ngành trúng tuyển khi làm thủ tục nhập học. Trong trường hợp thí sinh có nguyện vọng học chương trình Cử nhân CLC thuộc ngành khác với ngành trúng tuyển, thì điểm xét tuyển (cùng tổ hợp xét tuyển) của thí sinh phải lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của ngành mới theo nguyện vọng.

3. Chương trình Cử nhân tài năng: chương trình giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh

3.1. Chỉ tiêu cho tất cả các phương thức: 250 chỉ tiêu

3.2. Điều kiện: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức nào thì đảm bảo điều kiện xét tuyển phương thức đó.

3.3. Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: Quản trị, Marketing, Kế toán, Tài chính, Kinh doanh quốc tế.

HỌC BỔNG

1. Học bổng tuyển sinh

Học bổng

Số suất

Giá trị học bổng

Học bổng xuất sắc

50

Tương đương 1,5 học phí học kỳ đầu Khóa học
Học bổng toàn phần

150

Tương đương học phí học kỳ đầu Khóa học
Học bổng bán phần

350

Tương đương 1/2 học phí học kỳ đầu Khóa học

2. Học bổng hỗ trợ học tập

Học bổng

Số suất

Giá trị học bổng

Học bổng toàn phần

50

Tương đương học phí học kỳ đầu Khóa học
Học bổng bán phần

100

Tương đương 1/2 học phí học kỳ đầu Khóa học

Liên hệ:

Chương trình đại trà,

chương trình Cử nhân chất lượng cao

Chương trình Cử nhân tài năng
Phòng Quản lý Đào tạo – Công tác sinh viên

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3,

TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 230 082, Ext 121, 122

Hotline: 0902 230 082; 0941 230 082

Website: www.tuyensinh.ueh.edu.vn

E-mail: tuyensinh@ueh.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/tvts.ueh/

Viện Đào tạo quốc tế (UEH-ISB)

Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3,

TP. Hồ Chí Minh.

(028) 5446 5555; Hotline: 0909 607 337 – 0938 812 266.

www.isb.edu.vn

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin tức mới nhất