Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đợt 2 năm 2020

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc phúc khảo cho các thí sinh dự thi cao học đợt 2 năm 2020 không đủ điều kiện trúng tuyển, cụ thể như sau:

– Thí sinh có nhu cầu chấm phúc khảo bài thi, nộp đơn (Mẫu đơn đề nghị phúc khảo nhận tại Phòng Kế hoạch Đào tạo – Khảo thí) tại Phòng Kế hoạch Đào tạo – Khảo thí – địa chỉ 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10 (khu B1-12A01).

– Thời gian nộp đơn phúc khảo: Từ ngày 06/10/2020 đến hết ngày 16/10/2020.

Nơi nhận mẫu đơn và nộp đề nghị phúc khảo: Khu B1, tầng 13, số hiệu phòng 12A01. Vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân khi đăng ký phúc khảo.

– Thời gian công bố kết quả chấm phúc khảo: 30/10/2020

– Lệ phí: 50.000 đồng/1 môn.

Địa chỉ: Cơ sở B – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh