Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

UEH thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công – Chương trình Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo đợt 1 năm 2024

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Quyết định số 3794/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công – Chương trình Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo đợt 1 năm 2024 như sau:

1. Mục tiêu và đối tượng đào tạo

– Mục tiêu chung là đào tạo ở trình độ cao cho các nhà kinh tế, nhà quản trị, các chuyên gia quản lý hoạt động trong các lĩnh vực công về khoa học công nghệ, quy hoạch, thiết kế đô thị và đặc biệt là quản lý đô thị thông minh.

Sau khi hoàn tất chương trình, người học đạt được các tiêu chuẩn sau: Có kiến thức và năng lực hoạt động rộng và chuyên sâu cần thiết theo ngành và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

– Đối tượng đào tạo của chương trình là những người có kinh nghiệm làm việc và có mong muốn phát triển chuyên môn và quản lý trong các tổ chức công thuộc bộ máy nhà nước (chính quyền địa phương), các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận, và các tổ chức tư nhân có liên quan đến lĩnh vực đô thị, phát triển và quản lý đô thị, quy hoạch, thiết kế đô thị, quản lý và quy hoạch cơ sở hạ tầng – giao thông, quản lý dự án đầu tư và phát triển địa ốc hoặc khu đô thị, kiến trúc, môi trường.

2. Chương trình đào tạo, hình thức đào tạo và bằng cấp

– Chương trình đào tạo Thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (mã ngành: 8340403) – Chương trình Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo (Executive Master of Public Management – Smart City and Innovation Management) – (hướng ứng dụng) có 64 tín chỉ gồm các học phần và đề án tốt nghiệp. Các học phần, chuyên đề và đề án tốt nghiệp được thiết kế gồm 4 phần chính: phần kiến thức chung, phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, seminar, đề án tốt nghiệp.

– Hình thức đào tạo: Chính quy; Thời gian đào tạo: 02 năm;

– Học viên hoàn thành đầy đủ các học phần trong chương trình đào tạo, bảo vệ thành công đề án tốt nghiệp và đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra sẽ được cấp bằng Thạc sĩ của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh dự tuyển đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công – Chương trình Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo có lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và có đủ các điều kiện sau đây:

3.1. Điều kiện văn bằng

– Đối với thí sinh dự tuyển Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý công – chuyên ngành Quản lý đô thị thông minh và sáng tạo phải có bằng tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Kiến trúc nội thất, Kiến trúc đô thị, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý đô thị và công trình, Thiết kế nội thất, Bảo tồn di sản kiến trúc – đô thị, Đô thị học, các ngành thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý. Nếu không thuộc các ngành kể trên phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức các môn: Toán cao cấp; Xác suất thống kê; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Quản trị học; Nguyên lý tài chính – ngân hàng mới đủ điều kiện về văn bằng để nộp hồ sơ dự tuyển.

Lưu ý: Các văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại https://naric.edu.vn, mục Hướng dẫn quy trình công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp).

3.2. Điều kiện sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập. Trường hợp ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài phải có giấy khám sức khỏe được cấp bởi cơ sở y tế do cơ sở giáo dục tiếp nhận đào tạo hoặc cơ sở phục vụ lưu học sinh của Việt Nam chỉ định.

3.3. Điều kiện Ngoại ngữ:

Thí sinh dự tuyển cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ do UEH cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (xem Phụ lục I, Bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ) hoặc các chứng chỉ tương đương B1 khác, các chứng chỉ này do các cơ sở giáo dục đại học cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

– Điểm thi ngoại ngữ đầu vào bậc cao học của UEH đạt từ 50 điểm trở lên (thang điểm 100). Dự kiến ngày kiểm tra ngoại ngữ: 10/3/2024. UEH có tổ chức ôn tập Ngoại ngữ tiếng Anh cho thí sinh có nhu cầu, dự kiến thông báo từ ngày 08/01/2024 tại website Viện Đào tạo Sau đại học (https://sdh.ueh.edu.vn).

– Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 học viên

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

– Đối tượng ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c) Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang;

d) Người thuộc dân tộc thiểu số thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a;

đ) Con liệt sĩ.

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

– Chính sách ưu tiên: Khi xét tuyển, người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên đã nêu trên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 10 điểm vào điểm kiểm tra đầu vào môn tiếng Anh (thang điểm 100) và được cộng 01 điểm vào điểm kiểm tra năng lực dạng GMAT thang điểm 10.

– Các loại giấy tờ cần nộp để hưởng chính sách ưu tiên

+ Hợp đồng lao động (có chứng thực, công chứng của cơ quan có thẩm quyền), quyết định tiếp nhận hoặc điều động công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của UBND phường, xã về việc cơ quan đó đóng tại địa bàn được ưu tiên (cho đối tượng a);

+ Bản sao (có chứng thực, công chứng của cơ quan có thẩm quyền) thẻ thương binh/bệnh binh hoặc các loại giấy tờ có liên quan (cho các đối tượng b, c, đ, e);

+ Bản sao (có chứng thực, công chứng của cơ quan có thẩm quyền) Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân, giấy khai sinh và Giấy xác nhận thông tin cư trú theo mẫu CT07 (theo mẫu của Bộ Công an quy định) (cho đối tượng d).

6. Xét tuyển

Dựa trên hồ sơ ứng viên, điều kiện ngoại ngữ, điểm kiểm tra năng lực dạng GMAT và phỏng vấn để xét tuyển. Nguyên tắc xét tuyển chính căn cứ vào điểm kiểm tra năng lực dạng GMAT và điểm phỏng vấn: lấy từ điểm cao nhất cho đến khi đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm tuyển sinh sẽ áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình chung (GPA) bậc đại học.

Dự kiến ngày Kiểm tra năng lực dạng GMAT: 10/3/2024 (ngay sau khi kiểm tra ngoại ngữ). Dự kiến phỏng vấn ngày 10 – 11/3/2024

UEH có tổ chức ôn tập môn Kiểm tra năng lực dạng GMAT cho thí sinh có nhu cầu, dự kiến thông báo từ ngày 08/01/2024 tại website https://sdh.ueh.edu.vn.

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm.

Thí sinh dự tuyển phải nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

2. Lý lịch (theo mẫu) dán ảnh cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).

3. Bản tự giới thiệu về năng lực và động cơ học tập (theo mẫu). Tổng độ dài không quá 7 trang giấy A4.

4. Bản sao minh chứng miễn điều kiện ngoại ngữ (nếu có)

5. Giấy tờ để hưởng chính sách ưu tiên (nếu có).

6. Hai (02) bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học và một (01) bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học (có sao y của cơ quan có thẩm quyền).

7. Chứng chỉ bổ sung kiến thức nếu không có bằng đại học đúng ngành.

8. Hai ảnh 4 x 6 chụp chân dung không quá  một (01) năm tính đến ngày dự thi, ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh.

9. Xác nhận điểm Kiểm tra năng lực dạng GMAT ngày 17/12/2023 (nếu có).

Thí sinh vào website: sdh.ueh.edu.vn để tải hồ sơ và ghi các thông tin cá nhân liên quan theo mẫu.

Tải Phiếu đăng ký và lý lịch tại đây: Link

Tải bản tự giới thiệu năng lực và động cơ học tập tại đây: Link

8. Lệ phí tuyển sinh

– Lệ phí hồ sơ: 120.000 đ/thí sinh;

– Lệ phí thi môn tiếng Anh: 120.000 đ/môn;

– Lệ phí thi môn Kiểm tra năng lực dạng GMAT: 120.000 đ/môn;

– Lệ phí phỏng vấn: 1.410.000 đ/thí sinh.

9. Kinh phí đào tạo: Học phí dự kiến năm 2024 là 2.000.000đ/tín chỉ

10. Thời gian và địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 19/02/2024 đến hết ngày 23/02/2024.

– Địa điểm: Viện Đào tạo Sau đại học, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng A001. Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại : (028) 38.235.277 nhấn chọn tiếp số nội bộ 20.

Website: http://sdh.ueh.edu.vn

11. Thời gian thi tuyển và xét tuyển.

Dự kiến ngày thi tuyển ngoại ngữ đầu vào (đối với các trường hợp không được miễn ngoại ngữ) và kiểm tra năng lực dạng GMAT: 10/3/2024; phỏng vấn: 10-11/3/2024

Dự kiến thời gian xét tuyển: Từ ngày 11/3/2024 đến ngày 15/3/2024.

Dự kiến thời gian công bố kết quả xét tuyển: 20/3/2024.

Sau khi Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học của UEH phê chuẩn kết quả tuyển sinh, UEH sẽ gửi giấy báo mời thí sinh đến UEH hoàn thiện hồ sơ, đối chiếu văn bằng và các giấy tờ liên quan để xác nhận trúng tuyển chính thức.

__________________________________________________

PHỤ LỤC I

VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

TƯƠNG ĐƯƠNG BẬC 3 VÀ BẬC 4 KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM ÁP DỤNG TRONG TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Thông báo số 2837/TB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)

TT Ngôn ngữ Chứng chỉ

/Văn bằng

Trình độ/Thang điểm
Tương đương Bậc 3 Tương đương Bậc 4
1 Tiếng Anh TOEFL iBT 30 – 45 46 – 93
TOEFL ITP 450-499
IELTS 4.0 – 5.0 5.5 – 6.5
Cambridge

Assessment

English

B1 Preliminary/B1

Business Preliminary/

Linguaskill.

Thang điểm: 140-159

B2 First/B2 Business

Vantage/

Linguaskill

Thang điểm: 160-179

TOEIC

(4 kỹ năng)

Nghe: 275-399

Đọc: 275-384

Nói: 120-159

Viết: 120-149

Nghe: 400-489

Đọc: 385-454

Nói: 160-179

Viết:150-179

2 Tiếng Pháp CIEP/Alliance

francaise

diplomas

TCF: 300-399

Văn bằng DELF B1

Diplôme de Langue

TCF: 400-499

Văn bằng DELF B2

Diplôme de Langue

3 Tiếng Đức Goethe – Institut Goethe-Zertifikat B1 Goethe-Zertifikat B2
The German

TestDaF language

certificate

TestDaF Bậc 3

(TDN 3)

TestDaF Bậc 4

(TDN 4)

4 Tiếng Trung Quốc Hanyu Shuiping

Kaoshi (HSK)

HSK Bậc 3 HSK Bậc 4
5 Tiếng Nhật Japanese Language

Proficiency Test

(JLPT)

N4 N3
6 Tiếng Nga ТРКИ – Тест по

русскому языку как иностранному

ТРКИ-1 ТРКИ-2

Tin tức mới nhất