Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo Mở các lớp ôn tập thi tuyển sinh cao học năm 2021 – đợt 1

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức ôn tập các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường dự kiến thi vào tháng 3 năm 2021 như sau:

1. Mục tiêu và đối tượng tham dự: Nhằm hệ thống hóa các kiến thức chuyên môn của các môn thi tuyển năm 2021 cho các thí sinh trước kỳ thi. Lớp ôn tập dành cho tất cả các thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển vào các chuyên ngành được ghi trong thông báo tuyển sinh.

2. Môn học và hình thức học: Thí sinh lựa chọn môn học ôn tập theo thông tin đã đăng trong thông báo tuyển sinh về các môn thi cho từng chuyên ngành cụ thể và tự lựa chọn buổi học cho từng môn học phù hợp với điều kiện thời gian của mình (tối 2,4,6 hoặc tối 3,5,7 hoặc sáng, chiều Chủ nhật).

3. Giảng viên: Đội ngũ giảng viên được tuyển chọn có chuyên môn sâu về nội dung ôn tập của từng môn thi và nhiều kinh nghiệm trong ôn tập.

4. Học phí ôn tập:

– Môn chuyên ngành: 900.000 đồng/thí sinh (Riêng môn Kinh tế học: 1.200.000 đồng/thí sinh)

– Môn Anh văn: 900.000 đồng/thí sinh.

– Môn GMAT: 100.000 đồng/thí sinh.

5. Đăng ký ôn tập:

Thí sinh đến liên hệ, đăng ký và làm thủ tục học tại Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A.001) trong giờ hành chính – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3) từ ngày 29/12/2020 đến khi hết lớp. Xem hướng dẫn chi tiết đính kèm.

Lớp đầu tiên khai giảng vào ngày 11/01/2021.


Hướng dẫn đăng ký ôn tập thi tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2021 – Đợt 1

Thí sinh đến đăng ký và làm thủ tục học tại Viện Đào tạo Sau đại học (Phòng A.001) – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3).

Điều kiện đăng ký:

– Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Luật kinh tế, Luật Hiến pháp và Hành chính phải có bằng tốt nghiệp đại học khối ngành luật.

– Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý công phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành Hành chính công, Quản lý nhà nước, các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý.

– Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông phải có bằng tốt nghiệp đại học khối ngành Hệ thống thông tin quản lý; nếu không thuộc khối ngành Hệ thống thông tin quản lý phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

– Đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Kinh tế chính trị phải có bằng tốt nghiệp đại học các ngành lý luận Mác – Lênin, các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý.

– Đối với thi sính dự thi vào khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải có bằng tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý; nếu không thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Các bước đăng ký:

Bước 1: Nhận và điền thông tin vào phiếu đăng ký học ôn tập.

Lựa chọn các môn học đúng như thông tin đã đăng trong thông báo tuyển sinh về các môn thi cho từng chuyên ngành cụ thể.

Lựa chọn buổi học cho từng môn học phù hợp với điều kiện thời gian của mình (tối 2,4,6 hoặc tối 3,5,7 hoặc sáng, chiều Chủ nhật)

Bước 2: Đóng học phí tại Ngân hàng Phương Đông (số 17 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3).

Bước 3: Xuất trình phiếu đăng ký ôn tập và biên lai đóng học phí cho chuyên viên Viện Đào tạo Sau đại học để được sắp xếp lớp đúng với chuyên ngành dự thi, nhận giấy vào lớp. Kết thúc đăng ký.

Bước 4: Mang theo giấy vào lớp khi tham dự các buổi học đã đăng ký.

Thông tin liên hệ: Điện thoại: (028)3829.5437 – (028)3823.5277 ext: 20, 21

Thi đầu vào cho mỗi chuyên ngành gồm 3 môn: 1) Tiếng Anh; 2) môn cơ sở; 3) môn chuyên ngành (môn chủ chốt). Tiếng Anh là môn thi bắt buộc (trừ các trường hợp được miễn), hai môn còn lại cho các chuyên ngành như sau:

Chuyên ngành dự thi Môn cơ sở Môn chuyên ngành (chủ chốt)
Quản trị kinh doanh Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Quản trị học
Kinh tế chính trị Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Kinh tế chính trị
Ngân hàng Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Ngân hàng và các định chế tài chính
Tài chính Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Lý thuyết tài chính
Tài chính công Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Nguyên lý Tài chính – Ngân hàng
Kế toán Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Nguyên lý kế toán
Kinh doanh thương mại Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Marketing căn bản
Kinh doanh quốc tế Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Kinh doanh quốc tế
Quản lý công Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Quản trị các tổ chức công
Luật kinh tế Luật dân sự Luật thương mại
Luật hiến pháp và hành chính Luật hiến pháp Luật hành chính
Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Kinh tế học
Kinh tế phát triển Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Kinh tế học
Kinh tế và Quản lý môi trường Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Kinh tế học
Quản lý kinh tế Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Kinh tế học
Thống kê kinh tế Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Thống kê ứng dụng
Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông Kiểm tra năng lực dạng GMAT (*) Cơ sở hệ thống thông tin
Ghi chú:

(*) Kiểm tra năng lực dạng GMAT: là dạng thi trắc nghiệm nhằm kiểm tra năng lực tư duy của ứng viên bằng tiếng Việt.


*****
Ngày cập nhật: 01/02/2021 – 10:36

Lớp Buổi học Bắt đầu Kết thúc Địa điểm học Ghi chú
Quản trị kinh doanh 5 Tối T3/T5/T7 23/02/2021 18/03/2021 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Quản trị kinh doanh 6 Sáng, Chiều CN 24/01/2021 21/03/2021 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1 Nghỉ Tết âm lịch: từ ngày 05/02/2021 – 21/02/2021
Kinh doanh thương mại 1 Tối T2/T4/T6 22/02/2021 17/03/2021 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Kinh doanh thương mại 2 Sáng, Chiều CN 24/01/2021 21/03/2021 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1 Nghỉ Tết âm lịch: từ ngày 05/02/2021 – 21/02/2021
Kinh doanh quốc tế 1 Tối T3/T5/T7 23/02/2021 18/03/2021 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Kinh doanh quốc tế 2 Sáng, Chiều CN 24/01/2021 21/03/2021 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1 Nghỉ Tết âm lịch: từ ngày 05/02/2021 – 21/02/2021
Tài chính công Tối T3/T5/T7 23/02/2021 18/03/2021 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Kế toán 1 Tối T2/T4/T6 22/02/2021 17/03/2021 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3
Kế toán 2 Tối T3/T5/T7 23/02/2021 18/03/2021 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3
Kế toán 3 Sáng, Chiều CN 24/01/2021 21/03/2021 1A Hoàng Diệu, Q.Phú Nhuận Nghỉ Tết âm lịch: từ ngày 05/02/2021 – 21/02/2021
Tài chính 3 Sáng, Chiều CN 24/01/2021 21/03/2021 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 Nghỉ Tết âm lịch: từ ngày 05/02/2021 – 21/02/2021
Tài chính 4 Tối T2/T4/T6 22/02/2021 17/03/2021 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3
Ngân hàng 1 Tối T2/T4/T6 22/02/2021 17/03/2021 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3
Ngân hàng 2 Sáng, Chiều CN 24/01/2021 21/03/2021 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10 Nghỉ Tết âm lịch: từ ngày 05/02/2021 – 21/02/2021
KTPT, KT&QLMT, QLKT & QTLVSK Tối T3/T5/T7 23/02/2021 27/03/2021 1A Hoàng Diệu, Q.Phú Nhuận
Quản lý công Tối T3/T5/T7 23/02/2021 18/03/2021 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3
Kinh tế chính trị Tối T3/T5/T7 23/02/2021 18/03/2021 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3
Công nghệ thiết kế thông tin và truyển thông Tối T3/T5/T7 23/02/2021 18/03/2021 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Thống kê kinh tế Tối T3/T5/T7 23/02/2021 18/03/2021 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Luật Dân sự Sáng, Chiều T7&CN 27/02/2021 06/03/2021 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Luật Thương mại Sáng, Chiều T7&CN 07/03/2021 14/03/2021 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Luật Hiến pháp Sáng, Chiều T7&CN 27/02/2021 06/03/2021 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
Luật Hành chính Sáng, Chiều T7&CN 07/03/2021 14/03/2021 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
GMAT sáng thứ 7 Sáng 06/03/2021 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3
Tiếng Anh 8 Tối T2/T4/T6 22/02/2021 17/03/2021 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1
GMAT tối thứ 4 Tối 03/03/2021 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3
GMAT tối thứ 3 Tối 09/03/2021 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3