Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thông báo kết quả tuyển sinh Đại học Vừa làm vừa học đợt xét tháng 6 năm 2022 (các khóa K2022 VB1/TP3, K2022 VB2/TP3) và một số vấn đề liên quan

Căn cứ thực tế công tác tuyển sinh đợt xét tuyển tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các thí sinh những vấn đề liên quan như sau:

1. Các khóa, ngành/chuyên ngành mở lớp và thời gian cụ thể:

1.1 Khóa Văn bằng 1 (ký hiệu K2022 VB1/TP3) có các ngành/chuyên ngành được mở lớp gồm:

– Ngành Quản trị kinh doanh (7340101): Chuyên ngành Quản trị;

– Ngành Kinh doanh quốc tế (7340120);

– Ngành Marketing (7340115);

– Ngành Tài chính – Ngân hàng (7340201): Chuyên ngành Tài chính;

– Ngành Tài chính – Ngân hàng (7340201): Chuyên ngành Ngân hàng;

– Ngành Tài chính – Ngân hàng (7340201): Chuyên ngành Quản trị Hải quan – Ngoại thương;

– Ngành Kế toán (7340301): Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp;

– Ngành Ngôn ngữ Anh (7220201): Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại;

– Ngành Luật kinh tế (7380107): Chuyên ngành Luật kinh doanh;

– Ngành Quản trị nhân lực (7340404);

– Ngành Thương mại điện tử (7340122);

Danh sách thí sinh trúng tuyển K2022 VB1/TP3 (xem tại đây).

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung K2022 VB1/TP3 (xem tại đây).

Trường hợp thí sinh đăng ký tuyển sinh liên thông bằng phương thức xét tuyển Văn bằng 1 có tên trong Danh sách thí sinh trúng tuyển K2022 VB1/TP3 sẽ nhận Thông báo kết quả xét miễn trừ khối lượng học tập qua tài khoản cá nhân từ ngày 04/7/2022.

1.2 Khóa Văn bằng 2 (ký hiệu K2022 VB2/TP3) có các ngành/chuyên ngành được mở lớp gồm:

– Ngành Quản trị kinh doanh (7340101): Chuyên ngành Quản trị;

– Ngành Kinh doanh quốc tế (7340120);

– Ngành Marketing (7340115);

– Ngành Tài chính – Ngân hàng (7340201): Chuyên ngành Tài chính;

– Ngành Tài chính – Ngân hàng (7340201): Chuyên ngành Ngân hàng;

– Ngành Tài chính – Ngân hàng (7340201): Chuyên ngành Quản trị Hải quan – Ngoại thương;

– Ngành Kế toán (7340301): Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp;

– Ngành Ngôn ngữ Anh (7220201): Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại.

Danh sách thí sinh trúng tuyển K2022 VB2/TP3 (xem tại đây).

Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung K2022 VB2/TP3 (xem tại đây).

Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin về: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh và chuyên ngành đăng ký tuyển sinh, nếu có thông tin không đúng vui lòng liên hệ lại chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh tại Phòng Đào tạo thường xuyên hoặc gửi thông tin qua email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn để điều chỉnh.

Tổ chức Khai giảng và định hướng đầu khóa học (dự kiến): 18g00 ngày 30/6/2022.

2. Các khóa, ngành/chuyên ngành không mở lớp:

Ngành/Chuyên ngành của khóa học mà Anh/Chị đăng ký tuyển sinh không có mở lớp (do không đủ số lượng) và hồ sơ đăng ký (nếu Anh/Chị đã nộp) sẽ được chuyển sang đợt xét tuyển tháng 9 năm 2022 với thời gian cụ thể như sau:

– Dự kiến thời gian nhận hồ sơ: Đến hết 05/9/2022;

–  Dự kiến thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 16/9/2022;

–  Dự kiến thời gian khai giảng: Tháng 10/2022.

Thí sinh xem thông báo tuyển sinh tại website: http://dttx.ueh.edu.vn (mục Tuyển sinh) từ ngày 04/7/2022.

Trường thông báo cho các thí sinh được biết thông tin và thực hiện. Nếu có những vấn đề chưa rõ, thí sinh vui lòng liên hệ Hotline: 0938527438.

Trân trọng.