Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Thạc sĩ Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường (hướng ứng dụng)

Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường

Chương trình cao học Quản Trị Bền Vững Doanh Nghiệp và Môi trường (Corporate Sustainability and Environmental Management, v.t. CSEM) định hướng ứng dụng là một chương trình liên ngành quản trị – tài chính – kỹ thuật môi trường được xây dựng với mục tiêu quốc tế hoá cơ hội nghề nghiệp của học viên trong bối cảnh phát triển và quản trị bền vững nhận được sự quan tâm lớn từ cả hai phía Chính phủ và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Dựa trên khung đào tạo của các trường đại học uy tín hàng đầu thế giới, chương trình mang đến học viên những kiến thức chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp một cách bền vững tích hợp các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường; theo đó các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp được quản trị trong giới hạn toàn cục của tài nguyên thiên nhiên. Quản trị bền vững doanh nghiệp ngày nay luôn đi cùng với quản trị “dấu chân” tác động của doanh nghiệp đến môi trường và xã hội. Vì thế chương trình đồng thời trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng về kinh tế tuần hoàn, kinh doanh và tài chính bền vững, quản trị doanh nghiệp và môi trường hướng đến mục tiêu giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu, và kỹ năng thực hành cần thiết như phân tích dự án đầu tư bền vững, đánh giá và xây dựng báo cáo tác động môi trường, thiết lập hệ thống báo cáo quản trị bền vững, v.v. Đặc biệt, để phù hợp với định hướng nghề nghiệp của học viên, phần kiến thức chuyên ngành được chia làm hai nhánh: Tài chính bền vững và Quản trị bền vững để học viên lựa chọn. Chương trình còn chú trọng trang bị cho học viên: – Tư duy làm việc độc lập – sáng tạo – năng động gắn với trách nhiệm giải trình và năng lực hợp tác – lãnh đạo nhóm; – Khả năng ngoại ngữ tốt và cập nhật kiến thức công nghệ thông tin ứng dụng trong lĩnh vực chuyên ngành hiện đại; – Khả năng thích ứng với những thách thức và thay đổi môi trường. Học viên tốt nghiệp chương trình vì thế có sự tự tin hội nhập vào thị trường lao động trong nước và quốc tế với nhiều lựa chọn việc làm hấp dẫn ở khu vực kinh tế tư nhân, tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp FDI, tổ chức tài chính, và các cơ quan khu vực công.

Ngoài những người tốt nghiệp đại học từ các ngành Kinh tế học, Kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng…), Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Nông nghiệp, Du lịch, Toán và thống kê…, đối tượng tuyển sinh của chương trình cao học này còn bổ sung thêm người học tốt nghiệp đại học từ các ngành:

  • Kỹ thuật môi trường
  • Khoa học môi trường
  • Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường
  • Công nghệ kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường