Từ Sinh viên UEH đến Công dân toàn cầu Từ Công dân toàn cầu UEH
đến Công dân toàn cầu vì sự phát triển bền vững

Cử nhân Đại học chính quy chương trình Tiếng Anh thương mại (Chương trình Chuẩn)

Tiếng Anh thương mại

Chương trình Tiếng Anh thương mại thuộc ngành Ngôn ngữ Anh. Chương trình đào tạo cử nhân Tiếng Anh thương mại có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong môi trường kinh doanh quốc tế và ở các lĩnh vực chuyên môn khác đòi hỏi người lao động phải có trình độ năng lực tiếng Anh thành thạo. Sinh viên tốt nghiệp chương trình Tiếng Anh thương mại với năng lực chuyên môn và các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ tiếng Anh sẽ có đủ điều kiện làm việc cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và tài chính trong nước hoặc quốc tế, các cơ quan hoặc các văn phòng đại diện, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận công tác giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục khác nhau sau khi đã bổ sung kiến thức và kỹ năng sư phạm.

Mã đăng ký xét tuyển: 7220201

Tổ hợp xét tuyển: D01, D96 (Tiếng Anh hệ số 2)

Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY 

Chương trình có đào tạo song ngành tích hợp (4,5 năm, 02 bằng cử nhân): Tiếng Anh thương mại – Quản trị lữ hành (Xem chi tiết chương trình tại đây)

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

TIN TUYỂN SINH LIÊN QUAN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM